Informacja prasowa starsza niż 1 rok, może zawierać nieaktualne dane. Najświeższe komunikaty prasowe znajdują się tutaj

Aktualne dane dotyczące Santander Bank Polska można znaleźć także na stronie santander.pl

wróć do listy informacji prasowych

Małe gesty czynią wielką różnicę: w ciągu dekady klienci Banku Zachodniego WBK przekazali na program „Pajacyk” 4 mln złotych

Bank Zachodni WBK i jego klienci już od 10 lat wspierają program dożywiania dzieci „Pajacyk”, prowadzony przez Polską Akcję Humanitarną. Z każdej zrealizowanej płatności kartą Visa Silver Akcja Pajacyk, część środków trafia na konto PAH. Do tej pory bank przekazał 4 mln zł dla dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Bank Zachodni WBK od 2002 r. bardzo aktywnie uczestniczy w prowadzonym przez nas programie dożywania dzieci „Pajacyk”. Zaangażowanie się instytucji o tak dużym potencjale przyczynia się do rozwoju misji niesienia pomocy najbardziej potrzebującym, w tym do wyrównania szans edukacyjnych dzieci pochodzących z najuboższych rodzin. W formę pomocy zaproponowaną przez Bank chętnie angażuje się wielu Polaków, za co jesteśmy naprawdę wdzięczni – podkreśla Janina Ochojska, Prezes Polskiej Akcji Humanitarnej.

Bank Zachodni WBK jest instytucją wyczuloną na problemy społeczne, szczególnie na te, które dotykają dzieci. Stąd 10 lat temu bardzo chętnie zaangażowaliśmy się w inicjatywę Polskiej Akcji Humanitarnej. W ramach tej współpracy stworzyliśmy funkcjonalny produkt bankowy, dający możliwość stałego zasilania funduszu przeznaczonego do udzielania pomocy dzieciom. Dzięki wszystkim posiadaczom naszej specjalnej karty kredytowej kilka tysięcy znajdujących się w potrzebie dzieci otrzymuje gorące posiłki. Dalej liczymy na oddanie i lojalność naszych klientów którym, tak jak nam, problem ubóstwa dzieci nie jest obojętny. Takie małe z pozoru gesty, czynią wielką różnicę – mówi Mateusz Morawiecki, Prezes Zarządu Banku Zachodniego WBK.

W ramach współpracy z PAH Bank Zachodni WBK przygotował specjalną kartę kredytową „Visa Silver Akcja Pajacyk”. 10 zł z wyprodukowania każdej karty oraz część wpływów z każdej transakcji dokonanej przy jej użyciu, Bank przekazuje na konto Fundacji. W ciągu 10 lat dzięki Bankowi Zachodniemu WBK na rzecz programu „Pajacyk” trafiły aż 4 miliony zł, co daje ponad 1,3 milionów posiłków dla dzieci, którym z różnych powodów obiadów nie finansuje opieka społeczna.

Polska Akcja Humanitarna prowadzi program dożywiania dzieci „Pajacyk”, który realizowany jest w Polsce i na świecie. W kraju fundacja finansuje obiady dla tych dzieci, które ze względu na trudną sytuację materialną powinny otrzymywać bezpłatne posiłki w szkole, ale nie mogą liczyć na pomoc gminy lub Ośrodków Pomocy Społecznej. W Sudanie Południowym i Somalii PAH realizuje program opieki specjalistycznej i dożywiania dzieci poniżej 5 roku życia, matek karmiących oraz kobiet w ciąży. Bank Zachodni WBK wspiera dożywianie dzieci w Polsce.

Więcej informacji:
Radosław Różycki
Biuro Prasowe Banku Zachodniego WBK
tel.: 22 586 8002;
e-mail: radoslaw.rozycki@bzwbk.pl