Informacja prasowa starsza niż 1 rok, może zawierać nieaktualne dane. Najświeższe komunikaty prasowe znajdują się tutaj

Aktualne dane dotyczące Santander Bank Polska można znaleźć także na stronie santander.pl

wróć do listy informacji prasowych

Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na połączenie Banku Zachodniego WBK i Kredyt Banku

Komisja Nadzoru Finansowego wydała zgodę na połączenie Banku Zachodniego WBK i Kredyt Banku. Dzisiejsza decyzja pozwoli rozpocząć integrację obu instytucji. – To dobra wiadomość dla sektora bankowego, klientów obu banków oraz polskiej gospodarki. Połączenie naszych instytucji przyniesie bowiem pozytywne skutki w każdym z tych obszarów – zapowiada Mateusz Morawiecki, Prezes Banku Zachodniego WBK.

Niezwłocznie po otrzymaniu akceptacji KNF, Bank Zachodni WBK złoży stosowny wniosek do Sądu Rejestrowego. Z chwilą uzyskania wpisów w KRS, Bank Zachodni WBK i Kredyt Bank staną się prawnie jedną instytucją. Połączony bank będzie funkcjonował na rynku pod nazwą Bank Zachodni WBK.
W wyniku połączenia, Bank Zachodni WBK stanie się następcą prawnym i wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Kredyt Banku. Oznacza to, że stroną zawartych umów z dotychczasowymi klientami Kredyt Banku stanie się Bank Zachodni WBK. Umowy te pozostaną w mocy i nie będą wymagały aneksowania. Zmianie nie ulegną również numery rachunków bankowych, aktywne pozostaną wszystkie karty i numery PIN.
Ponadto od dnia rejestracji połączenia nazwa „Kredyt Bank” będzie używana jako znak towarowy w odniesieniu do produktów i usług oferowanych przez Bank Zachodni WBK. Będą one nadal dostępne pod marką Kredyt Bank w sieci placówek oznaczonych logo KB a także pod dotychczasowym numerem infolinii, w systemie bankowości elektronicznej KB24 i KBNet oraz przez strony internetowe Kredyt Banku.
Zmiany prawne, spowodowane rejestracją połączenia, nie będą wymagały wizyt klientów w placówkach ani innych form ich zaangażowania.
Obsługa dotychczasowych klientów KB będzie kontynuowana na niezmienionych zasadach, tzn. w placówkach oznaczonych logo „Kredyt Bank” oraz za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej KB24 i KBNet, infolinii i strony internetowej.
- Naszym priorytetem jest harmonijny i przyjazny dla wszystkich klientów przebieg rozpoczętej właśnie integracji. Absolutnie kluczowe jest zapewnienie klientom poczucia bezpieczeństwa i stabilności, dlatego też proces ten będziemy realizować etapami – mówi prezes Banku Zachodniego WBK, Mateusz Morawiecki. – Chcemy zbudować jeden z największych banków w Polsce, zdolny w przyszłości zawalczyć o pozycję lidera na rynku. Dzięki wsparciu naszego inwestora strategicznego - banku Santander - mamy silne fundamenty i know-how niezbędne do realizacji założonych celów – dodaje Morawiecki. - Dzisiejsza, pozytywna decyzja KNF zamyka jeden, ale otwiera kolejny etap historii współczesnej bankowości w Polsce. Bank powstały po połączeniu Kredyt Banku i Banku Zachodniego WBK ma mocne fundamenty, kapitały, sieć, doświadczenie i wiedzę oraz silną pozycję nowoczesnego Banku. Dziękując za zaufanie ponad 1,5 mln klientów Kredyt Banku dodam, że jestem głęboko przekonany, że połączony bank zaskoczy pozytywnie rynek i szybko osiągnie zakładane przez Zarząd cele. Czego mu życzę z całego serca i będę trzymał kciuki, nawet z pozycji konkurenta – powiedział Maciej Bardan, Prezes Zarządu Kredyt Banku. Bank Zachodni WBK już dzisiaj jest trzecim bankiem w Polsce pod względem wypracowanego zysku i najsilniejszym, wśród banków rówieśniczych, pod względem zwrotu z kapitału. W efekcie połączenia z Kredyt Bankiem powstanie trzeci co do wielkości bank w Polsce pod względem aktywów, portfela kredytowego i depozytów oraz drugi pod względem działalności maklerskiej i funduszy inwestycyjnych. Silniejszy Bank Zachodni WBK będzie dysponował siecią liczącą docelowo ok. 900 placówek i obsługiwał 3,5 mln klientów.

Więcej informacji:

Artur Sikora
Dyrektor Obszaru Komunikacji Korporacyjnej i Marketingu
Bank Zachodni WBK S.A.
tel.: (+ 48 22) 586 8005;
e-mail: artur.sikora@bzwbk.pl

Monika Nowakowska
Rzecznik Prasowy, Dyrektor Biura Public Relations
Kredyt Bank S.A.
tel.: (+48 22) 634 54 26
e-mail: monika.nowakowska@kredytbank.pl