Informacja prasowa starsza niż 1 rok, może zawierać nieaktualne dane. Najświeższe komunikaty prasowe znajdują się tutaj

Aktualne dane dotyczące Santander Bank Polska można znaleźć także na stronie santander.pl

wróć do listy informacji prasowych

Połączenie Banku Zachodniego WBK z Kredyt Bankiem zarejestrowane

Połączenie Banku Zachodniego WBK z Kredyt Bankiem zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. Tym samym fuzja obu banków stała się faktem.– Dla nas to początek nowej drogi. Przed większym i silniejszym Bankiem Zachodnim WBK stoją odpowiednio większe i ambitniejsze rynkowe wyzwania – mówi Mateusz Morawiecki, prezes Banku Zachodniego WBK.

Odpowiedniego wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, stanowiącego o połączeniu obu banków, dokonał Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu (VI Wydział Gospodarczy). W konsekwencji tej decyzji, Bank Zachodni WBK stał się następcą prawnym i wstąpił we wszystkie prawa oraz obowiązki Kredyt Banku.

Połączony Bank będzie funkcjonował jako Bank Zachodni WBK. Od 4 stycznia br. nazwa „Kredyt Bank” będzie używana jako znak towarowy w odniesieniu do produktów i usług oferowanych przez Bank Zachodni WBK. Zmiany prawne wynikające z tej decyzji nie wymagają zaangażowania klientów i wizyt w placówkach. Umowy, których stroną byli dotychczasowi klienci Kredyt Banku pozostają w mocy i nie wymagają aneksowania. Zmianie nie ulegają również numery rachunków bankowych, aktywne pozostaną wszystkie karty i numery PIN. Na dotychczasowych zasadach będą funkcjonowały systemy bankowości elektronicznej KB24 i KBNet oraz infolinia. Obsługa klientów marki „Kredyt Bank” będzie kontynuowana na niezmienionych zasadach, tzn. w placówkach oznaczonych logo „Kredyt Bank”.

Integracja połączonych banków została rozłożona na etapy tak, by proces ten w żaden sposób nie był uciążliwy dla klientów, a  o niezbędnych zmianach Bank Zachodni WBK będzie informować klientów z odpowiednim wyprzedzeniem. – Budujemy bank, który ma ambicje stać się instytucją finansową pierwszego wyboru dla Polaków i stworzyć nową, lepszą jakość w sektorze bankowym – podkreśla Mateusz Morawiecki, prezes Banku Zachodniego WBK. – Chcemy zapewnić naszym klientom nie tylko stabilność i bezpieczeństwo, ale też zaproponować takie rozwiązania finansowe, które będą nas pozytywnie wyróżniały na tle konkurencji. Dziękując za dotychczasowe zaufanie, wyrażam przekonanie, że korzystanie z produktów i usług większego i silniejszego Banku Zachodniego WBK będzie dla naszych klientów źródłem satysfakcji i gwarancją profesjonalizmu – dodaje Morawiecki.

W efekcie połączenia Banku Zachodniego WBK z Kredyt Bankiem powstaje trzeci co do wielkości bank w Polsce pod względem aktywów, portfela kredytowego i depozytów. Silniejszy Bank Zachodni WBK będzie dysponował siecią liczącą ok. 1000 placówek i obsługiwał 3,5 mln klientów.

Więcej informacji:

Artur Sikora
Dyrektor Obszaru Komunikacji Korporacyjnej i Marketingu
Bank Zachodni WBK S.A.
tel.: (+ 48 22) 586 8005;
e-mail: artur.sikora@bzwbk.pl

Radosław Różycki
Starszy Oficer Prasowy
Biuro Prasowe Banku Zachodniego WBK S.A.
tel.: (+48 22) 586 8002;
e-mail: radoslaw.rozycki@bzwbk.pl