Bank Zachodni WBK sponsorem VIII Ogólnopolskiego Kongresu Obywatelskiego

Bank Zachodni WBK jest sponsorem tegorocznego Kongresu Obywatelskiego, który odbędzie się będzie w Warszawie pod hasłem „Jaka modernizacja Polski: od budowy infrastruktury do nowych postaw i zachowań”.

Kongres Obywatelski jest płaszczyzną wymiany myśli, emocji, informacji i pomysłów między różnymi środowiskami i pokoleniami. Celem Kongresu jest otwarta, pozbawiona uprzedzeń i możliwie empatyczna debata publiczna, oparta na wzajemnym szacunku i dialogu. Kongres Obywatelski ma za zadanie też inspirować i motywować do oddolnych działań obywatelskich.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji będzie modernizacja Polski. Organizator Kongresu – Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową zaplanował dziesięć sesji tematycznych:

1. Jaka wizja rozwoju Polski – cele, zasady, sekwencja
2. Drogi do innowacyjnej Polski
3. Polska ekspansja na Europę i świat – czy i jak to zrobić?
4. Oddolny „przewrót kopernikański” w edukacji – na ile to możliwe i jak to robić?
5. Obywatelska modernizacja Polski – jak wykorzystać tę szansę?
6. Więcej spójności, mniej segregacji społecznej – jak to zrobić?
7. Praca w Polsce – jak zbudować lepszy rynek pracy?
8. Miasta przyjazne mieszkańcom – jak uczynić je dobrym miejscem do życia?
9. Konflikt jako dobro wspólne?
10. Drogi do lepszego państwa – lekcje z historii

Kongres odbędzie się 26 października br. W godz. 11.00-17.30 na Politechnice Warszawskiej (przy pl. Politechniki). Wstęp jest wolny, wystarczy zarejestrować się na stronie: rejestracja.kongresobywatelski.pl.
Transmisja online sesji plenarnych VIII Kongresu Obywatelskiego dostępna będzie na stronie: www.kongresobywatelski.pl.

Więcej informacji:

Biuro Prasowe Banku Zachodniego WBK
tel.: (+48) 22 586 8002
biuro.prasowe@bzwbk.pl