Informacja prasowa starsza niż 1 rok, może zawierać nieaktualne dane. Najświeższe komunikaty prasowe znajdują się tutaj

Aktualne dane dotyczące Santander Bank Polska można znaleźć także na stronie santander.pl

wróć do listy informacji prasowych

In lo<3 we trash Gdańsk sztuka i zrównoważony rozwój w utylizacji tworzyw sztucznych

  • In lo<3 we trash Gdańsk. Każde tworzywo sztuczne trwa dłużej niż wieczna miłość to realizowany w Gdańsku innowacyjny projekt zespołu Basurama, którego sponsorami są Fundacja Banco Santander oraz Bank Zachodni WBK.
  • Od 21 do 23 listopada podczas Festiwalu Re:Miasto artyści, studenci i wszystkie chętne osoby, będą mogły uczestniczyć w przekształcaniu plastikowych odpadów w wyjątkową przestrzeń miejską.
  • Sztuka i zrównoważony rozwój w procesie tworzenia przestrzeni miejskich przy użyciu tworzyw sztucznych.

Warszawa, 6 listopada 2013 roku. - Bank Zachodni WBK wspierając wykorzystywanie potencjału artystycznej kreatywności w uwrażliwianiu społeczeństwa na problemy ochrony środowiska zdecydował się na współpracę z Fundacją Banco Santander przy sponsorowaniu projektu In lo<3 we trash Gdansk. Każde tworzywo sztuczne trwa dłużej niż wieczna miłość - innowacyjnego przedsięwzięcia realizowanego przez zespół Basurama, który będzie gościć w Gdańsku od 21 do 23 listopada. W ramach Festiwalu Re:Miasto In lo<3 we trash Gdańsk przy pomocy publiczności przekształci plastikowe odpady miasta Gdańsk w dmuchane interaktywne kapsuły, które staną się przestrzeniami służącymi zabawie i edukacji.

Celem projektu jest, jak zaznacza Basurama, “zwiększenie świadomości społeczeństwa wobec ogromu wytwarzanych przez nas odpadów oraz możliwości wykorzystania tychże odpadów jako surowca”. „Tworzywo sztuczne, dodaje Basurama, to najpełniejszy wyraz naszego konsumpcyjnego społeczeństwa - przy znikomej wartości rynkowej, jego wpływ na środowisko jest dewastujący”.

Katarzyna Teter, manager ds. odpowiedzialności społecznej Banku Zachodniego WBK tłumaczy: "Zdecydowaliśmy się poprzeć ten projekt ze względu na jego innowacyjność w łączeniu sztuki z działaniem na rzecz zrównoważonego rozwoju. Ponadto – dodaje - to projekt, w którym plastikowe odpady, a więc jeden z produktów najbardziej zanieczyszczających naszą planetę, są używane jako materiał rozwijający twórczą kreatywność i świadomość środowiskową".

Basurama włączy w prowadzoną przez siebie akcję polskich artystów, studentów i mieszkańców Gdańska, jak też wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie. Tym samym, biorący w nim udział wezmą aktywny udział w szukaniu i segregowaniu odpadów oraz w procesie projektowania i tworzenia docelowych przestrzeni. Jedynym stosowanym surowcem będą plastikowe odpady, jakie uczestnicy znajdą w mieście, począwszy od odpadków powstałych podczas montażu festiwalowych instalacji po reklamówki, które zalewają supermarkety.

W procesie zespołowego tworzenia, uczestnicy przekształcą plastikowe odpady w dmuchane kapsuły – przestrzenie mieszkalne i strefy rekreacji - stając się w ten sposób designerami i twórcami. W efekcie powstanie rozwijająca kreatywność i służąca edukacji przestrzeń, która skłoni do refleksji nad wytwarzanymi przez nasze konsumpcyjne społeczeństwo odpadami i wykorzystaniem ich jako materiału nadającego się do ponownego użycia i surowca posiadającego ogromny potencjał twórczy.

Bank Zachodni WBK

Bank Zachodni WBK należy do największych i najbardziej innowacyjnych instytucji finansowych w Polsce. Jest jednym z najszybciej rozwijających się banków na polskim rynku, obsługującym Klientów indywidualnych, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz duże korporacje.

Basurama

Basurama to działający od 2001 roku zespół zajmujący się badaniami naukowymi, produkcją i zarządzaniem kulturą, koncentrujący swoje działania na procesach produkcyjnych i towarzyszącemu powstawaniu odpadów oraz ich możliwościach kreatywnych. Basurama powstała w Akademii Architektonicznej w Madrycie, stając się platformą dla realizacji projektów związanych z procesami twórczymi i odpadami. Zamiarem Basuramy jest stworzenie nieformalnej, wspólnej przestrzeni, pozwalającej na prowadzenie różnego rodzaju warsztatów, odczytów, projekcji, konkursów i projektów wydawniczych. Punktem wyjścia dla działań zespołu są śmieci - jako produkt wszechobecny, ogólnie dostępny i posiadający ogromny potencjał twórczy. Basurama realizowała już podobne projekty w Bangkoku, Brukseli, Buenos Aires, Caracas, Casablance, Kairze, Limie, Linz, Meksyku, São Paulo, Santo Domingo oraz Hiszpanii.

Więcej informacji:

Katarzyna Meissner
Departament Public Relations
Bank Zachodni WBK
e-mail: katarzyna.meissner@bzwbk.pl