Informacja prasowa starsza niż 1 rok, może zawierać nieaktualne dane. Najświeższe komunikaty prasowe znajdują się tutaj

Aktualne dane dotyczące Santander Bank Polska można znaleźć także na stronie santander.pl

wróć do listy informacji prasowych

Santander Consumer Bank wejdzie w skład Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK

Bank Zachodni WBK wystąpił do Komisji Nadzoru Finansowego o zgodę na włączenie Santander Consumer Bank w struktury Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK. Po uzyskaniu zgody Santander Consumer Bank stanie się podmiotem zależnym Banku Zachodniego WBK. Zmiana ta nie będzie miała wpływu na Klientów obu banków.

Transakcja jest wypełnieniem jednego z zobowiązań złożonych przez Banco Santander w ramach postępowania o udzielenie zezwolenia na połączenie Banku Zachodniego WBK z Kredyt Bankiem. Wówczas to Banco Santander podjął zobowiązanie dot. uporządkowania struktury i działalności podmiotów zależnych Grupy Santander w Polsce, w tym uczynienia Santander Consumer Bank podmiotem bezpośrednio zależnym od BZ WBK.

W wyniku tej zmiany właścicielskiej dotychczasowa Grupa Kapitałowa BZ WBK zwiększy swoje aktywa do 120 mld zł i umocni tym samym pozycję 3 największej instytucji finansowej w Polsce. Grupa Kapitałowa BZ WBK będzie łącznie obsługiwać 5,8 mln klientów indywidualnych.

Grupa Kapitałowa BZ WBK, do której Santander Consumer Bank zostanie włączony po uzyskaniu zgody od regulatora, składa się obecnie z Banku Zachodniego WBK, spółek faktoringowej, leasingowej, ubezpieczeniowej, zarządzającej nieruchomościami oraz domu maklerskiego a także spółki zarządzającej funduszami inwestycyjnymi.

Więcej informacji:

Artur Sikora
Dyrektor Obszaru Komunikacji Korporacyjnej i Marketingu
ul. Grzybowska 5a, 00-132 Warszawa
e-mail: biuro.prasowe@bzwbk.pl