Bank Zachodni WBK ponownie w Respect Index

Bank Zachodni WBK znalazł się w ogłoszonym przez Giełdę Papierów Wartościowych składzie spółek odpowiedzialnych społecznie – RESPECT Index.

Jak podkreślają organizatorzy VII edycji projektu RESPECT Index, Giełda Papierów Wartościowych i Deloitte , Bank Zachodni WBK spełnił bardzo wysokie wymagania i kryteria projektu Respect Index dzięki temu znalazł się w gronie firm, które weszły w skład nowego portfela indexu. W tegorocznej edycji do indeksu trafiły łącznie 23 spółki. Publikacja indeksu w nowym składzie rozpocznie się 23 grudnia 2013 roku.

Głównym założeniem Respect Index jest promowanie najwyższych standardów odpowiedzialnego zarządzania. Szczegółowy i rozbudowany proces weryfikacji, któremu zostały poddane spółki wchodzące w skład tego indeksu, pokazuje, że społeczna odpowiedzialność firm staje się ważnym wyznacznikiem ich wartości.

Wejście do Respect Index jest o tyle istotne, że dotyczy społecznej odpowiedzialności biznesu, która staje się coraz ważniejszym elementem strategii biznesowych firm. Projekt ten to doskonały sposób na promocję takiego podejścia do prowadzenia biznesu i realny impuls dla innych do zmiany. Dlatego bardzo ważna jest dla nas przynależność do tego nadal elitarnego kręgu i bycie liderem w tej dziedzinie. Jest to również istotna kwestia dla naszego głównego udziałowca - Banco Santander, który został uznany przez Financial Times najbardziej zrównoważonym społecznie bankiem globalnym („The most sustainable global bank”). Nasza obecność w Respect Index potwierdza ten tytuł. – podsumowuje Artur Sikora, dyrektor Obszaru Komunikacji Korporacyjnej i Marketingu Banku Zachodniego WBK.

Tegoroczna edycja RESPECT Index jest siódmą z kolei. Bank Zachodni WBK został zakwalifikowany do tego indexu już po raz drugi. Ze względu na zmiany właścicielskie w 2011 r. i wyjście z WIG20 bank nie mógł uczestniczyć w poprzednich edycjach, ale odpowiedzialność społeczna była i jest częścią kultury korporacyjnej spółki.

Więcej informacji:

Artur Sikora
Dyrektor Obszaru Komunikacji Korporacyjnej i Marketingu
ul. Grzybowska 5a, 00-132 Warszawa
tel. (+48) 22 586 80 02
e-mail: biuro.prasowe@bzwbk.pl