Informacja prasowa starsza niż 1 rok, może zawierać nieaktualne dane. Najświeższe komunikaty prasowe znajdują się tutaj

Aktualne dane dotyczące Santander Bank Polska można znaleźć także na stronie santander.pl

wróć do listy informacji prasowych

EBOR wesprze emisję obligacji BZ WBK w ramach nowego Programu Ramowego dla Instytucji Finansowych w  Polsce

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) wesprze emisję niepodporządkowanych, niezabezpieczonych obligacji z prawem pierwszeństwa planowaną przez Bank Zachodni WBK pozyskując do 20 procent obligacji o wartości 100 mln PLN (około 24 mln EUR). Transakcja będzie pierwszym projektem EBOR realizowanym w ramach Programu dla Instytucji Finansowych w Polsce.

Nowy Ramowy Program EBOR dla Instytucji Finansowych w Polsce będzie miał wartość ok. 1.040 mld PLN (250 mln EUR) i jego celem będzie wzmacnianie rozwoju dłużnego rynku kapitałowego w Polsce przez najbliższe trzy lata, poprzez realizację inwestycji w średnio i długoterminowe obligacje oraz produkty strukturyzowane emitowane przez banki i nie bankowe instytucje finansowe. Taki program ma z założenia zwiększyć dostępność realnej gospodarki do finansowania.

Po fuzji z Kredyt Bankiem, Bank Zachodni WBK stał się trzecim największym bankiem w Polsce. EBOR udziela Bankowi kredytów i finansowania od roku 1993, a ostatnio zainwestował w akcje Banku, co miało na celu wsparcie fuzji. Głównym udziałowcem BZ WBK jest Banco Santander S.A., który posiada 70% akcji.

Lucyna Stańczak, Dyrektor EBOR na Polskę powiedziała: „Nowy program stanowi istotny krok na drodze realizacji naszej strategii dotyczącej naszej lokalnej waluty i rynków kapitałowych. Dzięki niemu przyczyniamy się w sposób spójny i ustrukturyzowany do budowania masy krytycznej instrumentów rynku kapitałowego oraz mocniej wpływamy na rozwój całego rynku. Jest nam szczególnie miło, że pierwszy podprojekt w ramach nowego programu jest podpisywany z Bankiem Zachodnim WBK, z którym łączy nas tak bliska i długotrwała relacja”.

Eamonn Crowley, Członek Zarządu i Dyrektor Pionu Zarządzania Finansami Banku Zachodniego WBK dodał: „Udział EBOR w ostatniej emisji obligacji złotowych to kontynuacja trwającej od lat udanej współpracy między obydwoma bankami. Cieszymy się z tej inwestycji i jesteśmy zadowoleni z faktu bycia pierwszym polskim bankiem, który współpracuje z EBOR w umacnianiu polskiego dłużnego rynku kapitałowego. Wspomniana emisja obligacji podkreśla i umacnia silną pozycję Banku Zachodniego WBK w Polsce.”

Więcej informacji:

Departament Public Relations
ul. Grzybowska 5a, 00-132 Warsaw
tel. (+48) 22 586 80 40
e-mail: biuro.prasowe@bzwbk.pl