EBOR wesprze emisję obligacji BZ WBK w ramach nowego Programu Ramowego dla Instytucji Finansowych w Polsce

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) wesprze emisję niepodporządkowanych, niezabezpieczonych obligacji z prawem pierwszeństwa planowaną przez Bank Zachodni WBK pozyskując do 20 procent obligacji o wartości 100 mln PLN (około 24 mln EUR). Transakcja będzie pierwszym projektem EBOR realizowanym w ramach Programu dla Instytucji Finansowych w Polsce.

Nowy Ramowy Program EBOR dla Instytucji Finansowych w Polsce będzie miał wartość ok. 1.040 mld PLN (250 mln EUR) i jego celem będzie wzmacnianie rozwoju dłużnego rynku kapitałowego w Polsce przez najbliższe trzy lata, poprzez realizację inwestycji w średnio i długoterminowe obligacje oraz produkty strukturyzowane emitowane przez banki i nie bankowe instytucje finansowe. Taki program ma z założenia zwiększyć dostępność realnej gospodarki do finansowania.

Po fuzji z Kredyt Bankiem, Bank Zachodni WBK stał się trzecim największym bankiem w Polsce. EBOR udziela Bankowi kredytów i finansowania od roku 1993, a ostatnio zainwestował w akcje Banku, co miało na celu wsparcie fuzji. Głównym udziałowcem BZ WBK jest Banco Santander S.A., który posiada 70% akcji.

Lucyna Stańczak, Dyrektor EBOR na Polskę powiedziała: „Nowy program stanowi istotny krok na drodze realizacji naszej strategii dotyczącej naszej lokalnej waluty i rynków kapitałowych. Dzięki niemu przyczyniamy się w sposób spójny i ustrukturyzowany do budowania masy krytycznej instrumentów rynku kapitałowego oraz mocniej wpływamy na rozwój całego rynku. Jest nam szczególnie miło, że pierwszy podprojekt w ramach nowego programu jest podpisywany z Bankiem Zachodnim WBK, z którym łączy nas tak bliska i długotrwała relacja”.

Eamonn Crowley, Członek Zarządu i Dyrektor Pionu Zarządzania Finansami Banku Zachodniego WBK dodał: „Udział EBOR w ostatniej emisji obligacji złotowych to kontynuacja trwającej od lat udanej współpracy między obydwoma bankami. Cieszymy się z tej inwestycji i jesteśmy zadowoleni z faktu bycia pierwszym polskim bankiem, który współpracuje z EBOR w umacnianiu polskiego dłużnego rynku kapitałowego. Wspomniana emisja obligacji podkreśla i umacnia silną pozycję Banku Zachodniego WBK w Polsce.”

Więcej informacji:

Departament Public Relations
ul. Grzybowska 5a, 00-132 Warsaw
tel. (+48) 22 586 80 40
e-mail: biuro.prasowe@bzwbk.pl