Informacja prasowa starsza niż 1 rok, może zawierać nieaktualne dane. Najświeższe komunikaty prasowe znajdują się tutaj

Aktualne dane dotyczące Santander Bank Polska można znaleźć także na stronie santander.pl

wróć do listy informacji prasowych

Pierwsze w Polsce legitymacje studenckie z funkcją płatniczą wydane

Bank Zachodni WBK przygotował i wdrożył Smartcard, czyli innowacyjne, wielofunkcyjne elektroniczne legitymacje wyposażone w funkcję płatniczą. Pierwsze takie legitymacje w ramach pilotażu zostały wydane studentom Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie, a na początek roku akademickiego zaplanowane jest wydanie kolejnych 50 000 legitymacji z funkcją płatniczą.

- Smartcard, czyli połączenie legitymacji studenckiej z kartą płatniczą, to pionierskie na polskim rynku rozwiązanie. Wymyślony i zaprojektowany przez nas niestandardowy design musiał pogodzić wymagania prawne stawiane kartom płatniczym i legitymacjom studenckim. – mówi Michał Kuczmierowski, dyrektor Santander Universidades w Polsce. - Smartcard to nie tylko rozwiązania techniczne. Zależało nam, aby studenci, doktoranci i pracownicy uczelni chętnie korzystali z dodatkowych funkcji miejskich, bibliotecznych czy np. ze zniżek dedykowanych osobom posiadającym Smartcard. Dążymy do tego, aby Smartcard odpowiadał potrzebom bardzo wymagających i chętnie sięgających po innowacyjne produkty klientów i dawał im konkretne korzyści i udogodnienia.

- Bardzo cieszymy się, że jako pierwsi w Polsce możemy wdrożyć to rozwiązanie, bo wiemy, że jest ono dopracowane i rozprzestrzeni się wkrótce z powodzeniem w wielu ośrodkach akademickich w Polsce. – uważa Rektor warszawskiego UKSW, Ks. prof. Stanisław Dziekoński. – Najważniejszą dla nas wartością jest zadowolenie studentów, którzy dzięki współpracy z Bankiem Zachodnim WBK otrzymują ciekawe i przydatne rozwiązanie.

Studenci, którzy już wymienili, a także ci, którzy do końca 2014 roku wymienią swoją starą legitymację na Smartcard oraz skorzystają z jej funkcji płatniczej, otrzymają 50 zł na konto. Dodatkowo dzięki Smartcard będą mogli korzystać z takich funkcji jak: elektroniczny system dostępu do pomieszczeń na kampusach uczelni (w tym do biblioteki, czy samoobsługowego kiosku), karta miejska oraz „dziennik” obecności na zajęciach, a także - od października - będą mogli skorzystać ze zniżek, jakie znajdą się w Programie Rabatowym, dedykowanym jedynie posiadaczom Smartcard.

Jakie plany?

Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska akademickiego Bank Zachodni WBK podpisał umowę z Międzyuczelnianym Centrum Personalizacji przy Politechnice Poznańskiej, która zakłada wspólne prace rozwojowe przy projekcie Smartcard i wdrożenie kolejnych możliwości. Celem jest udoskonalanie produktu w takim zakresie, aby dostarczał funkcjonalności potrzebne do sprawnego funkcjonowania w świecie studenckim.

Smartcard oferowany jest tylko uczelniom należącym do sieci uczelni Santander Universidades.

Projekt legitymacji studenckich z funkcją płatniczą Smartcard jest częścią globalnego projektu realizowanego przez Grupę Santander, głównego akcjonariusza Banku Zachodniego WBK, w ramach Santander Universidades. Obecnie wydanych zostało prawie 7 milionów legitymacji studenckich na 274 uczelniach z 12 krajów, w których działa Santander Universidades.

Dodatkowych informacji udziela:

Magdalena Bajon – Bank Zachodni WBK, Santander Universidades
tel. (+48) 22 534 16 75,
e-mail: magdalena.bajon@bzwbk.pl

Santander Logo

Santander Universidades został stworzony w 1996 r. przez Grupę Santander, do której należy Bank Zachodni WBK. Za jego powołaniem stało przekonanie, że warto inwestować w rozwój społeczeństwa kraju, w którym prowadzi się działalność, a najlepszym sposobem na osiągnięcie tego celu jest wsparcie szkół wyższych jako głównego motoru rozwoju społeczeństwa. Bank Zachodni WBK zarządzający Santander Universidades w Polsce, od grudnia 2011 podpisał 43 umowy o współpracy z czołowymi szkołami wyższymi.
Więcej informacji na www.santanderuniversidades.pl.

Globalna Dywizja Santander Uniwersytety realizuje ponad 1100 umów o współpracy z uczelniami i ośrodkami badawczymi na całym świecie. Santander Universidades wspiera projekty uniwersyteckie z 24 polskich uczelni.
Więcej informacji na www.santander.com / uczelni.

Banco Santander jest organizatorem III Międzynarodowego Spotkania Rektorów. Do udziału w wydarzeniu zaproszeni zostali rektorzy z ponad 1 100 uczelni z pięciu kontynentów. Spotkanie odbędzie się w lipcu w Rio de Janeiro (Brazylia).
Więcej informacji na www.universiario2014.com