Informacja prasowa starsza niż 1 rok, może zawierać nieaktualne dane. Najświeższe komunikaty prasowe znajdują się tutaj

Aktualne dane dotyczące Santander Bank Polska można znaleźć także na stronie santander.pl

wróć do listy informacji prasowych

Bank Zachodni WBK podpisał Plan Podziału Domu Maklerskiego BZ WBK

Zarządy Banku Zachodniego WBK i Domu Maklerskiego BZ WBK uzgodniły i zaakceptowały Plan Podziału Domu Maklerskiego. Po NWZA spółek i stosownej rejestracji w sądzie, bank włączy do swoich struktur część DM prowadzącą działalność maklerską. Celem transakcji jest integracja w ramach jednego podmiotu usług maklerskich, świadczonych dotychczas za pośrednictwem dwóch odrębnie funkcjonujących podmiotów – banku i domu maklerskiego.

Zarządy Banku Zachodniego WBK i Domu Maklerskiego BZ WBK wspólnie zdecydowały o sposobie podziału DM oraz wyłączeniu części jego działalności do nowo powołanej spółki. Plan podziału dotychczasowego Domu Maklerskiego BZ WBK zakłada przeniesienie części majątku DM BZ WBK do Banku Zachodniego WBK wraz z całą działalnością maklerską, a do nowo powołanej spółki „Giełdokracja” sp. z o.o. pozostałej części majątku DM BZWBK obejmującej m.in. działalność edukacyjną i reklamową oraz prowadzenie portali internetowych.

Dotychczasowy Dom Maklerski BZ WBK będzie działało bezpośrednio w strukturach Banku. Dzięki integracji bank będzie oferował klientom pełną i spójną ofertę usług finansowych świadczonych w jednej instytucji.
 
Na Bank Zachodni WBK przejdą tym samym wszelkie prawa i obowiązki związane z wykonywaniem działalności maklerskiej, w tym w szczególności prawa i zobowiązania względem klientów. Transakcja ta nie wymaga od klientów jakichkolwiek czynności.
Koncentracja usług maklerskich w banku pozwoli na lepsze nimi zarządzanie oraz wykorzystanie efektów skali i synergii. Połączenie będzie prowadzić do zwiększenia dochodów Grupy Banku Zachodniego WBK z usług powiązanych z rynkiem kapitałowym w kolejnych latach. Pozwoli on także na poszerzenie dostępności oraz zwiększenie sprzedaży usług maklerskich wśród klientów detalicznych BZ WBK, w szczególności z segmentu VIP, przy pełnym wykorzystaniu cross-sellingu. Zapewni też stworzenie zintegrowanych, wiodących na rynku struktur obsługujących klientów instytucjonalnych oraz korporacyjnych” – powiedział Mateusz Morawiecki, prezes zarządu Banku Zachodniego WBK.

Marcin Groniewski, prezes zarządu dotychczasowego Domu Maklerskiego dodał: „Bardzo dobre wyniki w sprzedaży produktów skarbowych osiągamy dzięki współpracy i zaangażowaniu pracowników różnych pionów i obszarów Banku. Wykorzystamy te doświadczenia przy tworzeniu profesjonalnej obsługi klientów rynku kapitałowego Włączenie DM do struktur Banku to także stworzenie bardziej atrakcyjnego miejsca pracy i możliwości rozwoju dla pracowników w celu zwiększenia ich motywacji i zaangażowania”.

Pełen tekst Planu Podziału spółki został ogłoszony na stronie internetowej www.bzwbk.pl/relacjeinwestorskie