Informacja prasowa starsza niż 1 rok, może zawierać nieaktualne dane. Najświeższe komunikaty prasowe znajdują się tutaj

Aktualne dane dotyczące Santander Bank Polska można znaleźć także na stronie santander.pl

wróć do listy informacji prasowych

Rio de Janeiro światową stolicą szkolnictwa wyższego

Ponad 1200 instytucji akademickich spotka się w przyszłym tygodniu w Rio de Janeiro podczas III Międzynarodowego Spotkania Rektorów „Universia”. Celem będzie omówienie obecnej i przyszłej sytuacji uniwersytetów oraz możliwości sprostania wyzwaniom postawionym przez społeczeństwo.
 
28 i 29 lipca br. w Rio de Janeiro przedstawiciele ponad 1200 uczelni będą analizować przyszłość uniwersytetów, ich możliwości sprostania potrzebom społeczeństwa i zasięg uczelni iberoamerykańskich w globalnym kontekście.  W wydarzeniu weźmie udział 13 przedstawicieli szkół wyższych z Polski.
Lista uczestniczących uniwersytetów znajduje się pod adresem:
www.universiario2014.com/paises/?culture/es-es/
 
Organizacja Spotkania, którego hasłem przewodnim jest “Uniwersytet XXI wieku: perspektywa iberoamerykańska” została ogłoszona na konferencji prasowej w listopadzie 2013 r. przez Emilio Botina, przewodniczącego Banco Santander i Universii. Powiedział on, że “lepsza edukacja i większa liczba osób na uniwersytetach oznacza dla krajów większy postęp. Rio stanie się światowym centrum szkolnictwa wyższego w 2014 r.”
 
W ciągu dwóch dni Rektorzy z uniwersytetów iberoamerykańskich oraz z innych regionów będą pracować nad wizją miejsca uczelni iberoamerykańskich w kontekście globalnym. W tym celu wezmą udział w dziesięciu debatach: “Uniwersytet dzisiaj: jak jesteśmy postrzegani? Jak widzimy samych siebie?”, “Uniwersytet i studenci: czy nasze uczelnie potrafią sprostać potrzebom studentów?”, “Uniwersytet i wykładowcy: czego potrzebują? Jakich wykładowców potrzebujemy?”, “Organizacja, władze i finanse: co należy zmienić?”, “Uniwersytet i teleinformatyka: w jakim stopniu musimy określić się na nowo?”,
“Jakość nauczania i rozwój: czy potrafimy sprostać potrzebom społeczeństwa?”, “Badania, innowacje i przekazywanie wiedzy: czy duży krok naprzód jest możliwy?”, “Uniwersytet, społeczeństwo i środowisko: czy umiemy stawić czoło wyzwaniom naszych czasów?”, “Uniwersytet i kontekst społeczny: jak możemy przyczynić się do rozwoju naszych społeczności?” oraz “Internacjonalizacja: jakie są cele? Jak szybko nastąpi? Jakie strategie zostaną użyte?”.
Lista uczestników poszczególnych dyskusji jest dostępna na stronie:
www.participa.universiario2014.com/debates/debatesrio
 
Universia - organizator Spotkania – to najważniejsza sieć uniwersytecka na świecie. Zrzesza 1290 uczelni z 23 krajów i reprezentuje 17-milionową społeczność uniwersytecką, w skład której wchodzą wykładowcy, studenci oraz pracownicy administracyjni. Pierwsze takie spotkanie odbyło się w Sewilli w 2005 r. i wzięło w nim udział 500 Rektorów. W kolejnym Spotkaniu zorganizowanym pięć lat później w Guadalajarze (Meksyk) wzięło udział 900 Rektorów i przedstawicieli uniwersytetów iberoamerykańskich, a wnioski ze spotkania zostały opisane raporcie “Guadalajara Agenda”.