Informacja prasowa starsza niż 1 rok, może zawierać nieaktualne dane. Najświeższe komunikaty prasowe znajdują się tutaj

Aktualne dane dotyczące Santander Bank Polska można znaleźć także na stronie santander.pl

wróć do listy informacji prasowych

Bank Zachodni WBK najzyskowniejszym bankiem na GPW w ciągu ostatnich 10 lat

Spośród wszystkich banków notowanych na GPW w Warszawie największe zyski dla swoich akcjonariuszy w latach 2004-2013 wypracował Bank Zachodni WBK. Inwestycja w akcje Banku dziesięć lat temu przyniosła na koniec ubiegłego roku zwrot w wysokości 472%. Ten wynik zapewnił Bankowi Zachodniemu WBK
1. miejsce w rankingu Złota Akcja w kategorii najlepsza spółka WIG-Banki 2004-2013 oraz 3. miejsce w kategorii najlepsza spółka WIG20 2004-2013.


Dodatkowo Bank Zachodni WBK, ze wskaźnikiem 91 proc., zajął 3. miejsce w kategorii najlepsza spółka WIG20 2011-2013.
Długoterminowy zwrot z inwestycji w akcje Banku Zachodniego WBK potwierdza jego silną pozycję rynkową, zbudowaną głównie na przestrzeni ostatnich lat. Dziś BZ WBK jest jedną z największych i najbardziej innowacyjnych instytucji finansowych w Polsce. Wraz z podmiotami zależnymi tworzy trzecią co wielkości bankową grupę kapitałową w kraju pod względem kapitałów własnych oraz zysku brutto. Od roku 2007 kapitały własne grupy wzrosły z 4,5 mld zł do 14,5 mld zł w roku 2013, natomiast aktywa z 41 mld zł w 2007 roku do ponad 106 mld zł w 2013. Kurs akcji Banku wzrósł w ostatnim 10-leciu imponująco: na otwarciu pierwszej sesji w 2004 roku akcje BZ WBK kosztowały 77 zł, podczas gdy w 2013 roku kosztowały pięciokrotnie więcej (387 zł). W tym samym czasie indeks WIG-Banki urósł o 199%.
Ranking Złota Akcja oparty jest na całkowitej stopie zwrotu dla akcjonariuszy (Total Shareholder Return) wypracowanej przez spółkę giełdową i odzwierciedla jej wartość zbudowaną w perspektywie długoterminowej. Ranking, już po raz trzeci, przygotował Biznes.pl, jeden z najpopularniejszych portali ekonomicznych w Polsce. Zestawienie najlepszych spółek giełdowych zostało sporządzone na podstawie wyliczenia całkowitej stopy zwrotu dla akcjonariuszy (TSR) i obejmowało trzy parametry: wartość fundamentalną przedsiębiorstwa, oczekiwania inwestorów odnośnie jego przyszłości oraz gotówkę wypłaconą akcjonariuszom w ramach dywidendy lub w innej formie. Okres, który został uwzględniony przy opracowywaniu rankingu, obejmuje 10 ostatnich lat – od początku 2004 roku do końca 2013 roku. W badaniu analizowane były wszystkie spółki obecne na warszawskim parkiecie przez pełną dekadę.

Pełne wyniki III edycji Rankingu TSR - Złota Akcja Biznes.pl oraz szczegóły metodologii Rankingu są dostępne na stronie www.biznes.pl.

Dodatkowych informacji udziela:
Monika Nowakowska
Dyrektor Biura Prasowego
monika.nowakowska@bzwbk.pl