Informacja prasowa starsza niż 1 rok, może zawierać nieaktualne dane. Najświeższe komunikaty prasowe znajdują się tutaj

Aktualne dane dotyczące Santander Bank Polska można znaleźć także na stronie santander.pl

wróć do listy informacji prasowych

Bank Zachodni WBK rozmawia w polskim języku migowym

Bank Zachodni WBK uruchomił video-czat, za pośrednictwem którego osoby niesłyszące mogą porozmawiać o produktach i usługach dostępnych w banku z doradcami w polskim języku migowym. To kolejny projekt zrealizowany w ramach programu „Obsługa bez barier”, którego celem jest zapewnienie pełnej dostępności produktów i usług banku osobom z niepełnosprawnością.

Jako Bank odpowiedzialny społecznie, staramy się uwzględniać potrzeby różnych grup klientów i dążymy do likwidacji barier w dostępie do naszych usług i produktów. Niepełnosprawność nie może stanowić przeszkody do zarządzania własnymi finansami, stąd, jako pierwsi w sektorze bankowym, opracowaliśmy i udostępniliśmy możliwość video-kontaktu osobom niesłyszącym posługującym się polskim językiem migowym (PJM) – mówi Piotr Mucha, dyrektor Departamentu Zarządzania Jakością, odpowiedzialnego za realizację i rozwój programu „Obsługa bez barier” w Banku Zachodnim WBK.

Klienci migający mogą połączyć się z doradcami poprzez stronę WWW Banku, wchodząc w zakładkę „Kontakt”. Doradcy posługujący się polskim językiem migowym udzielą wsparcia w zakresie posiadanych oraz nowych produktów i usług.

Wierzę, że nowa opcja porozumiewania się w języku migowym z niesłyszącymi klientami pozwoli nawiązać pełnowartościową komunikację oraz ułatwi nawiązywanie współpracy. Mam nadzieję, że praca tutaj pozwoli mi przyczynić się do rozwoju Banku i tym samym da mi możliwość zdobycia nowego, ciekawego doświadczenia w życiu – powiedziała Monika Naumowicz, doradca Banku Zachodniego WBK posługująca się polskim językiem migowym.

Dostępność w Polskim Języku Migowym to projekt zrealizowany w programie „Obsługa bez barier” przez Bank Zachodni WBK we współpracy z organizacjami działającymi na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych m.in. Fundacją Polska Bez Barier.


Program „Obsługa bez barier” został wdrożony przez BZ WBK w 2010 r. Jego celem jest zapewnienie pełnej dostępności produktów i usług banku osobom z niepełnosprawnością. Dzięki działaniom podejmowanym w projekcie klienci banku mogą korzystać z oddziałów przystosowanych do obsługi osób niepełnosprawnych, nowoczesnych bankomatów przystosowanych do potrzeb osób niewidzących oraz słabowidzących czy nowych usług bankowości elektronicznej BZWBK24 internet dostępnych dla klientów z dysfunkcją narządu wzroku. Bank przygotował także komplet filmów dla osób niesłyszących czytających w języku polskim oraz dla osób migających, na temat funkcjonalności bankowości internetowej i mobilnej. Filmy z tłumaczem migowym są dostępne na stronie:

https://www.youtube.com/watch?v=gx-tp6ioWUc&list=UUbBDnfG5Ofxbw2om35P6YQw  Monika Nowakowska
Dyrektor Biura Prasowego
Bank Zachodni WBK
tel.: (+48) 22 586 8040
mobile: 510 028 223
monika.nowakowska@bzwbk.pl