Informacja prasowa starsza niż 1 rok, może zawierać nieaktualne dane. Najświeższe komunikaty prasowe znajdują się tutaj

Aktualne dane dotyczące Santander Bank Polska można znaleźć także na stronie santander.pl

wróć do listy informacji prasowych

Bank Zachodni WBK po raz trzeci w RESPECT Index

Bank Zachodni WBK już po raz trzeci zakwalifikował się do grona spółek tworzących nowy skład projektu RESPECT Index. Zestawienie to wyróżnia spółki giełdowe zarządzane w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. W skład tegorocznej edycji Indeksu weszły 24 spółki, w tym 3 nie notowane wcześniej w indeksie. Jest to dowód na to, że spółki coraz mocniej angażują się w obszar CSR a co za tym idzie, widoczny jest wzrost standardów w tej dziedzinie na polskim rynku.

 

Bank Zachodni WBK spełnił wszystkie kryteria i wymagania najwyższych standardów zarządzania. Spółki analizowane były z perspektywy branżowej w trzech obszarach: środowisko, społeczeństwo i zarządzanie. Przynależność do tego elitarnego kręgu jest bardzo istotną kwestią dla banku. Również ze względu na głównego udziałowca - Banco Santander, który już po raz 14. z rzędu utrzymał pozycję „instytucji finansowej o najbardziej zrównoważonym rozwoju" według prestiżowego wskaźnika Dow Jones Sustainability Index.

„Z roku na rok można zauważyć coraz większe zainteresowanie inwestorów kwestiami ESG. Tym bardziej przynależność do Respect Index jest dla nas ważna, gdyż jest najlepszym dowodem, że spełniamy bardzo wygórowane standardy w tych obszarach i stanowi realną referencję dla profesjonalnych inwestorów.” – komentuje Artur Sikora, dyrektor Obszaru Komunikacji Korporacyjnej i Marketingu w Banku Zachodnim WBK.

Odpowiedzialność społeczna rozumiana jest jako strategia zarządzania i koncepcja podejścia do prowadzenia biznesu, zakładająca budowanie dobrych i trwałych relacji, opartych o wzajemne zrozumienie oczekiwań i szacunek z szeroko rozumianym otoczeniem biznesowym. Obecność Banku Zachodniego WBK w RESPECT Index potwierdza, że organizacja w swoich codziennych działaniach kieruje się tymi wartościami.

„Mijający rok był dla nas był bardzo intensywny jeśli chodzi o obszar społecznej odpowiedzialności biznesu. Wydaliśmy pierwszy w historii raport CSR Banku Zachodniego WBK, odbyliśmy cykl sesji dialogowych z interesariuszami oraz podjęliśmy się trudnego zadania mierzenia wpływu naszych działań społecznych. Ponowna kwalifikacja do Respect Index potwierdza tylko, że trzymamy obrany jakiś czas temu kierunek.”– dodaje Artur Sikora.

Dodatkowych informacji udziela:

Monika Nowakowska
Dyrektor Biura Prasowego
Bank Zachodni WBK S.A.
tel.: (+48) 22 586 8040
mobile: 510 028 223
monika.nowakowska@bzwbk.pl