Informacja prasowa starsza niż 1 rok, może zawierać nieaktualne dane. Najświeższe komunikaty prasowe znajdują się tutaj

Aktualne dane dotyczące Santander Bank Polska można znaleźć także na stronie santander.pl

wróć do listy informacji prasowych

Hiszpania wchodzi na listę top-odbiorców polskiego eksportu

Polski eksport do Hiszpanii w pierwszych trzech kwartałach 2014 r. wzrósł w porównaniu do tego samego okresu w 2013 r. aż o 22,6 proc. Importując nasze towary o łącznej wartości 3 mld euro, Hiszpania może wyprzedzić Słowację i wejść do pierwszej 10-tki naszych odbiorców. Dla polskich firm obecność na Półwyspie Iberyjskim to również szansa na łatwiejszą ekspansję w Ameryce Łacińskiej.

 

Hiszpania jest blisko pierwszej 10-tki naszych odbiorców od wielu lat, choć w ostatnich latach wymiana handlowa między Polską a Półwyspem Iberyjskim była mniejsza. Hiszpania i Portugalia ciężko przeżyły okres kryzysu. Powrót na ścieżkę wzrostu wymagał odzyskania utraconej konkurencyjności cenowej, do czego konieczny był spadek cen oraz płac, co z kolei miało negatywne przełożenie na popyt krajowy i wzrost. Teraz na Półwyspie Iberyjskim widać gospodarczą odwilż, a to jest bardzo dobra informacja dla naszych eksporterów – mówi Robert Antczak, odpowiedzialny za rozwój Biznesu Międzynarodowego w Banku Zachodnim WBK. Wyższy niż dla Hiszpanii wzrost wartości eksportu odnotowano tylko dla Cypru, Łotwy i Portugalii, przy czym duże zmiany dla tych państw wynikają głównie z niskiej bazy. Dla przykładu, w pierwszych trzech kwartałach 2013 r. eksport na Cypr wyniósł 219 mln euro i wzrósł o 51 proc. w 2014 r. Dla Hiszpanii baza wyniosła 2 340 mln euro, a wzrost prawie 23 proc.

Ekonomiści Banku Zachodniego WBK dodają, że odbicie w hiszpańskiej gospodarce w 2014 r. było szybsze niż tego oczekiwano, zwłaszcza jeśli chodzi o konsumpcję prywatną. W 2015 r. spodziewamy się kontynuacji poprawy sytuacji gospodarczej na Półwyspie Iberyjskim. Naszym zdaniem konsumpcja w Hiszpanii zwiększy się o ok. 2 proc. w 2014 i 2015 r. Konsekwentnie poprawia się sytuacja hiszpańskiego rynku pracy i  o ile bezrobocie jest wciąż wysokie, to spada w szybszym tempie. Także w Portugalii widoczne jest ożywienie, generowane głównie mocnym wzrostem inwestycji przy wciąż dość słabym wzroście konsumpcji (poniżej 1 proc. r/r). Co prawda oba kraje dopiero wkraczają na ścieżkę ożywienia gospodarczego, ale są na dobrej drodze, m.in. dzięki przeprowadzonym wcześniej reformom strukturalnym – prognozuje Marcin Luziński, ekonomista Banku Zachodniego WBK.

Udział Hiszpanii w polskim eksporcie to obecnie 2,4 proc., przy czym jest on większy niż udział USA czy Ukrainy. Hiszpania to piąty pod względem liczby ludności kraj w Unii Europejskiej, a więc potencjalnie jeden z największych rynków dla naszych eksporterów. Potencjał rynku hiszpańskiego oceniam przynajmniej na pierwszą piątkę odbiorców naszych towarów i usług. Dla Banku Zachodniego WBK rynek Półwyspu Iberyjskiego jest szczególnie istotny ze względu na przynależność do Grupy Santander. Wszyscy nasi klienci, którzy chcą się rozwijać w tamtej części Europy, mają ułatwione zadanie – mówi Robert Antczak i wskazuje jednocześnie, że szansę ekspansji na rynku hiszpańskim ma bardzo wiele polskich branż. Świetnie radzą sobie eksporterzy zbóż, głównie pszenicy i żyta, leków, kosmetyków i chemikaliów przemysłowych oraz np. wyrobów z kauczuku (w tym opon). Hiszpania jest też ważnym rynkiem dla branży motoryzacyjnej i mięsnej, jak również artykułów AGD i RTV oraz mebli. Te same grupy produktów są popularne w Portugalii. Choć na razie udział eksportu do tego kraju w całości polskiego wywozu jest niewielki (0,4 proc.), to sama wartość eksportu w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2014 r. wzrosła aż o 23,6 proc. r/r.

Specjaliści Banku Zachodniego WBK zwracają również uwagę na dodatkowy potencjał współpracy z Hiszpanią i Portugalią: z oczywistych powodów, takich jak powiązania historyczne i tradycje handlowe oraz wspólny język, Półwysep Iberyjski ma doskonałe warunki rozwoju współpracy z Ameryką Łacińską. Jeśli polska firma zdecyduje się na obecność w Hiszpanii i Portugalii i zainwestuje w budowanie tam swojej pozycji, to drugi krok – wejście do Ameryki Łacińskiej – staje się o wiele łatwiejszy. Jest to trafna strategia, bo kraje Ameryki Południowej i Środkowej mają olbrzymi potencjał. Z jednej strony polskie firmy mogą skorzystać na połączeniu sił z hiszpańskimi i portugalskimi przedsiębiorstwami, z drugiej strony my jako Bank należący do Grupy Santander możemy pomóc zarówno na etapie nawiązania kontaktów np. poprzez wirtualne misje handlowe i nasz panel matchmakingowy na portalu SantanderTrade.com, jak i przy finansowaniu, zabezpieczaniu i usprawnianiu realizacji zawartych kontraktów – podkreśla Piotr Dylak, Dyrektor Zespołu Finansowania Handlu w Banku Zachodnim WBK.

Więcej informacji:

Monika Nowakowska
Dyrektor Biura Prasowego
Bank Zachodni WBK S.A.
tel.: (+48) 22 586 8040
mobile: 510 028 223
monika.nowakowska@bzwbk.pl