Informacja prasowa starsza niż 1 rok, może zawierać nieaktualne dane. Najświeższe komunikaty prasowe znajdują się tutaj

Aktualne dane dotyczące Santander Bank Polska można znaleźć także na stronie santander.pl

wróć do listy informacji prasowych

Bank Zachodni WBK ambasadorem konwencji ONZ

Bank Zachodni WBK otrzymał tytuł Ambasadora Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami. Jest to wyraz uznania dla szczególnie aktywnego i skutecznego upowszechniania postanowień Konwencji ONZ przez bank. Nagroda została przyznana przez koalicję organizacji pozarządowych działających na rzecz wzrostu samodzielności i niezależności osób z niepełnosprawnościami.

Bank Zachodni WBK został doceniony za konsekwentne i skuteczne znoszenie barier dla osób z niepełnosprawnością. Bank realizuję tę ideę m.in. poprzez realizowany od 2010 roku kompleksowy Program „Obsługa bez Barier”, który zapewnia komfortowe korzystanie z usług banku przez osoby z różnymi typami niepełnosprawności we wszystkich kanałach obsługi – od sieci oddziałów po bankowość mobilną.

BZ WBK znalazł się w gronie wyróżnionych ambasadorów Konwencji: osób indywidualnych oraz kluczowych polskich instytucji z sektora organizacji rządowych i pozarządowych, działających na rzecz zmiany postaw społecznych wobec problemu niepełnosprawności Polsce.

W uzasadnieniu otrzymanego wyróżnienia kapituła zwróciła uwagę na nowatorskie podejście banku do rozwoju dostępności i różnorodność kanałów dla osób z niepełnosprawnościami oraz obszerność i kompleksowość oferowanych rozwiązań. BZ WBK jako jedyny polski bank prowadzi m.in. wielokanałową obsługę klientów niesłyszących w Polskim Języku Migowym.

- Wyróżnienie Ambasadora Konwencji ONZ jest bardzo cenne, ponieważ zostało przyznane przez organizacje, które doskonale rozumieją problemy osób niepełnosprawnych i dostrzegły, że my te problemy w sposób konsekwentny i skuteczny usuwamy – mówi Artur Sikora, dyrektor obszaru komunikacji korporacyjnej i marketingu w Banku Zachodnim WBK. – Działanie na rzecz równej dostępności usług i produktów banku dla osób ze szczególnymi potrzebami jest częścią strategii Banku Zachodniego WBK od wielu lat i wyróżnia nas spośród wielu instytucji finansowych.” – dodaje.

Tytuł Ambasadora Konwencji został wręczony przez Rzecznika Praw Obywatelskich oraz przedstawicieli Fundacji Instytutu Rozwoju Regionalnego, współorganizatora Kongresu.

-Naszym celem było wskazanie dobrych praktyk – działań wyjątkowych, przekraczających niezbędne minimum i ogólnie przyjęte standardy. Niezwykle cieszy nas fakt, iż instytucja komercyjna dostrzega w osobach z niepełnosprawnościami pełnoprawnych klientów, których nie należy lekceważyć. Mamy nadzieję, że poziom zaangażowania BZ WBK w proces dostosowywania usług do specyficznych potrzeb osób z niepełnosprawnościami, znajdzie wielu następców, a przyznany tytuł Ambasadora Konwencji będzie stanowił zachętę do dalszych działań w tym obszarze” – mówi dr Anna Rdest, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego.

Bank systematycznie rozwija możliwości komfortowego dostępu do produktów i usług dla osób z różnymi typami niepełnosprawności, w tym dla osób niesłyszących lub niedosłyszących, posługujących się Polskim Językiem Migowym. Zaledwie rok temu uruchomiono kanał videochat dostępny z poziomu strony internetowej Banku, obsługiwany przez doradców Infolinii znających PJM. W tym roku poszerzono dostęp do tej funkcjonalności, dzięki możliwości skorzystania z pomocy migającego doradcy z własnego telefonu lub tabletu w aplikacji BZWBK24 mobile. Kontakt z doradcą posługującym się PJM jest też od niedawna możliwy we wszystkich oddziałach banku za pośrednictwem tabletów.

W ramach Programu przygotowano także wiele innych udogodnień dla osób ze szczególnymi potrzebami.. Są to m.in. oddziały pozbawione barier architektonicznych, tzw. „Mówiące bankomaty” przystosowane do potrzeb osób niewidzących oraz słabowidzących oraz usługi bankowości elektronicznej BZWBK24 Internet, które uzyskały certyfikat potwierdzający dostępność dla klientów z dysfunkcją narządu wzroku.

Biuro Prasowe
Bank Zachodni WBK
tel. (+48) 22 586 80 40(41)
e-mail:biuro.prasowe@bzwbk.pl