Informacja prasowa starsza niż 1 rok, może zawierać nieaktualne dane. Najświeższe komunikaty prasowe znajdują się tutaj

Aktualne dane dotyczące Santander Bank Polska można znaleźć także na stronie santander.pl

wróć do listy informacji prasowych

Wyniki Grupy Banku Zachodniego WBK za III Kwartał 2015

Grupa Kapitałowa Banku Zachodniego WBK po 3 kwartałach 2015 r. wypracowała
2,77 mld zł zysku przed opodatkowaniem. Zysk netto należny udziałowcom BZ WBK wyniósł 2,05 mld zł, dochody ogółem 5,8 mld zł. Aktywa Grupy to suma ponad
135 mld zł.

Główne dane finansowe Grupy Banku Zachodniego WBK po 3 kwartałach 2015:

 • Zysk przed opodatkowaniem wyniósł 2,77 mld zł
 • Zysk należny udziałowcom Banku Zachodniego WBK wyniósł 2,05 mld zł
 • Dochody ogółem Grupy. wyniosły 5,80 mld zł
 • Koszty ogółem wyniosły 2,48 mld zł
 • Wskaźnik C/I po wyłączeniu transakcji jednorazowej ukształtował się na poziomie 47,1%, a po dodatkowej korekcie o koszty integracji – 46,3%.
 • Wskaźnik ROE wyniósł 16,4%, a po wyłączeniu skutków transakcji sprzedaży spółek
  BZ WBK-Aviva i kosztów integracji wyniósł 14,1%
 • Współczynnik kapitałowy wyniósł 13,93%.
 • Współczynnik kapitału Tier I 13,47%
 • Aktywa Grupy wyniosły 135,06 mld zł

 
Po trzech kwartałach 2015 r. Grupa Kapitałowa wypracowała 2,77 mld zł zysku przed opodatkowaniem, natomiast zysk należny udziałowcom Banku Zachodniego WBK wyniósł 2,05 mld zł. Po wyeliminowaniu jednorazowych zysków na udziałach w podmiotach powiązanych, zysk przed opodatkowaniem zwiększył się o 16,2% r/r, a zysk należny udziałowcom jednostki dominującej o 10,7% r/r.
Dochody ogółem Grupy wyniosły 5,80 mld zł, a po wyłączeniu jednorazowych zysków na udziałach w podmiotach powiązanych w wysokości 523 mln zł były wyższe o 11,4% r/r.
Wynik z tytułu odsetek osiągnął wartość 3,17 mld zł i zwiększył się o 8,4% r/r., W III kwartale marża odsetkowa netto wyniosła 3,57%.
Wynik z tytułu prowizji za trzy kwartały 2015 r. wyniósł 1,44 mld zł i przekroczył ubiegłoroczny poziom o 4,9% r/r.
W ciągu dziewięciu miesięcy 2015 r. całkowite koszty Grupy osiągnęły poziom 2,48 mld zł. Po wyłączeniu kosztów integracji, kosztów operacyjnych Grupy SCB oraz spółek BZ WBK-Aviva TUO S.A. i BZ WBK-Aviva TUnŻ S.A., a także kosztów wynikających z objęcia pakietu kontrolnego akcji towarzystw ubezpieczeniowych, a następnie ich częściowej sprzedaży i utraty kontroli, porównywalne koszty ogółem wzrosły o 7,3% r/r, głównie pod wpływem opłat należnych regulatorom rynku.
Przy zbliżonym tempie wzrostu powtarzalnych dochodów Grupy (z pominięciem jednorazowego zysku w wysokości 523 mln zł z  i kwartału), wskaźnik efektywności kosztowej Grupy był stabilny na poziomie 47,1% wobec 47,4% za trzy kwartały 2014 r. Po dodatkowej korekcie o koszty integracji, wskaźnik ten wyniósł 46,3% wobec 44,6% w okresie porównywalnym.
Należności brutto od klientów zwiększyły się w skali roku o 7,7% do 97,33mld zł. Zobowiązania wobec klientów wzrosły w skali roku o 2,8% do wartości 95,60 mld zł.
Według stanu na dzień 30 września 2015 r. aktywa ogółem Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK wyniosły 135,06 mld zł, co oznacza wzrost w skali dziewięciu miesięcy o 0,4%, a  w skali dwunastu miesięcy o 3,6%.
 
 
Bankowość detaliczna Banku Zachodniego WBK
Na 30.09.2015 r. bank prowadził 2,939 mln kont osobistych złotowych. W ciągu 9 miesięcy otwarto 214 tys. kont osobistych (78,5 tys. w III kwartale), w tym 152,8 tys. Kont Godnych Polecenia (49,7 tys. w III kwartale).
Z początkiem września do oferty wprowadzono nowe Konto<20 dla klientów w wieku od 13 do 20 lat. Nową ofertę wyróżnia całkowity brak opłat za konto i kartę oraz promocja wspierające sprzedaż – „Konto<20  z upominkiem”, w której klienci otrzymali słuchawki  Phillips i „Nagroda 10% na karcie MasterCard<20” czyli zwrot 10 % wydatków za płatności zrealizowane w poprzednim miesiącu kartą w kinach i teatrach (maksymalnie 50 zł zwrotu miesięcznie). Na koniec września Bank otworzył 10,1 tys. Kont<20. Konto<20 zdobyło pierwsze miejsce w rankingu kont dla młodzieży oraz studentów Money.pl.
Klientom indywidualnym oferowano 6-miesięczną lokatę terminową na nowe środki oraz promocyjne Lokaty Bonusowe, wspierające cross-sell. W III kwartale bank zrealizował rekordowy historycznie poziom 1,2 mld złotych sprzedaży lokat strukturyzowanych, osiągając pozycję lidera polskiego rynku w tej grupie produktów.
Ponadto nadal wzmacniano pozycjonowanie oferty Domu Maklerskiego wśród klientów indywidualnych Banku Zachodniego WBK, czego efektem jest dalszy wzrost liczby umów o doradztwo inwestycyjne i liczby rachunków maklerskich. Rezultat ten osiągnięto dzięki rozszerzeniu sieci dystrybucji oferty maklerskiej do około 600 placówek, zatrudniających na koniec czerwca 2015 r. ponad 1000 przeszkolonych i certyfikowanych doradców, a także dzięki wdrożeniu nowej platformy transakcyjnej „Inwestor mobile” przeznaczonej na urządzenia mobilne. Wdrożenie nowej platformy zostało wsparte szeroko komunikowaną promocją oferty Domu Maklerskiego „Zwrot prowizji dla mobilnych”, której skutkiem było zwiększenie transakcyjności dotychczasowych klientów oraz pozyskanie nowych klientów Domu Maklerskiego.
Na koniec III kwartału 2015 roku bank miał w portfelu 903,7 tys. kart przedpłaconych, 736,8 tys. kart kredytowych oraz 3,22 mln kart debetowych, a także 11,8 tys. kart bankomatowych. Sprzedaż kart kredytowych wzrosła o 6% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Na koniec września bank uruchomił innowacyjne płatności kartowe w technologii HCE. Karta w chmurze jest dostępna z poziomu aplikacji mobilnej BZWBK24 dla posiadaczy telefonów z systemem Android (NFC). W ciągu tygodnia, kartę aktywowało ponad 5 tys. klientów.
Trzeci kwartał 2015 r. charakteryzował się pozytywnym przyrostem sprzedaży kredytów gotówkowych w ujęciu rok do roku – wzrost o blisko 6%. Dynamicznie rosła sprzedaż kredytów detalicznych w internecie i mobile – o 105% r/r, oraz przez Infolinię – o 32%. Wolumen sprzedaży limitów w koncie przez BZWBK24 internet/mobile wzrósł o 177%.
Po 9 miesiącach 2015 r. sprzedaż kredytów hipotecznych  wg uruchomień wyniosła 3,1 mld zł, rosnąc o 48% r/r.
Bank, jako odpowiedzialny uczestnik rynku wprowadził udogodnienia dla spłacających kredyty mieszkaniowe w CHF m.in.: możliwość okresowego obniżenia raty o 10% lub 20% na okres 3, 6 lub 12 miesięcy, brak opłaty za aneksy, zmniejszenie spreadu dla waluty CHF do 2% (obowiązuje do 31.12.2015).
Na koniec III kwartału 2015 roku z bankowości mobilnej korzystało 612 tys. aktywnych użytkowników (wzrost o 65% r/r). Wykonali oni łącznie 1,84 mln transakcji w III kwartale. Dostęp do usług bankowości elektronicznej BZWBK24 ma obecnie ponad 3 mln klientów. W kanałach elektronicznych w III kwartale 2015 sprzedanych zostało ponad 42 tys. szt. produktów kredytowych.
 
Bank Zachodni WBK udostępnił nowości w usługach bankowości mobilnej i internetowej:

 • Płatności zbliżeniowe telefonem w oparciu o technologię HCE.
 • Elektroniczna wymiana walut w BZWBK24 mobile.
 • Przelewy natychmiastowe w systemie BlueCash.
 • potwierdzenia PDF do zrealizowanego przelewu w BZWBK24 mobile.
 • Zwiększenie liczby miast, w których dostępna jest usługa zakupu biletów komunikacji miejskiej i opłacania stref parkingowych.
 • Zmiany w usłudze Przelew24 – brak konieczności autoryzacji smsKodem tych płatności Przelew24, których kwota nie przekracza wysokości określonego limitu.
 • Ekran aktualizacji danych osobowych wyświetlany po zalogowaniu do BZWBK24 internet.

 
Ponadto bankowość mobilna Banku Zachodniego WBK zdobyła pierwsze miejsce w prestiżowym, dorocznym rankingu banków przygotowywanym przez tygodnik Newsweek Polska w kategorii „bankowość mobilna”.
Na koniec I półrocza Bank Zachodni WBK miał sieć liczącą 867 placówek, w tym 115 placówek partnerskich oraz 1276 bankomatów i 221 wpłatomatów oraz 189 urządzeń łączących funkcjonalność bankomatu i wpłatomatu.
 
MŚP
Bank Zachodni WBK umacnia swoją pozycję na rynku usług dla małych i średnich przedsiębiorstw. Chce być nie tylko dostawcą usług finansowych, ale także partnerem wspierającym firmy w generowaniu nowych strategii i koncepcji rozwoju. Strategia BZ WBK dla segmentu małych i średnich przedsiębiorstw będzie realizowana przez zapewnianie firmom jak najszerszego wsparcia informacyjnego z zakresu różnych, także pozafinansowych, aspektów prowadzenia biznesu oraz przez nową ofertę, nad którą trwają prace. Bank kontynuuje kolejną edycję programu „Akademia przedsiębiorcy”, poświęconą środkom unijnym, realizuje program „Firmowe ewolucje”, które pokazuje szerokiemu gronu odbiorców, jak radzić sobie z trudnościami i wyzwaniami w biznesie.
W III kwartale 2015 r. akcja kredytowa i proces sprzedaży depozytów w segmencie MŚP osiągnęły dynamikę umożliwiającą dalszy rozwój kluczowych portfeli. Wartość sprzedaży kredytów wzrosła o 19% w stosunku rocznym, a portfel należności zwiększył się o 14% r/r. Wolumen depozytów wzrósł o ponad 2% r/r.
W III kwartale Bank Zachodni WBK podpisał kolejną umowę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na kredyt w wysokości 100 mln euro, przeznaczony na finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw. Ponadto ruszyła druga odsłona kampanii Konto Firmowe Godne Polecenia z promocją płatności składek ZUS z rachunku w Banku Zachodnim WBK. Użytkownikom serwisu Faktor24 i iBiznes24 umożliwiono bezpośredni dostęp do aplikacji faktoringowej z poziomu bankowości internetowej.
 
Bankowość korporacyjna
W III kw. 2015 r. aktywnie rozwijano usługi Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej BZ WBK. W iBiznes24 udoskonalania dotyczyły m.in. nowych możliwości zarządzania liniami finansowania, funkcjonalności w obsłudze trade finance i rachunku płacowego oraz ergonomii serwisu. Użytkownicy iBiznes24 uzyskali także możliwość bezpośredniego dostępu do aplikacji faktoringowej Faktor24. Główne nowości produktowe z III kw. 2015 r.
to rachunek bieżący do obsługi dotacji i zaliczek dotacji z UE, unikalne połączenie umowy multilinii z limitem faktoringowym, nowe umowy na realizację inkas, kredyt inwestycyjny z VAT oraz możliwość wystawiania gwarancji pod prawem obcym dla wybranych klientów Banku. Jednocześnie w omawianym okresie akwizycja i cross-selling były zorientowane na produkty z wysokim potencjałem wzrostu, takie jak finansowanie handlu zagranicznego, faktoring, leasing i produkty na stopę procentową. Na koniec września br. wartość kredytów udzielonych klientom korporacyjnym wzrosła o 10% w porównaniu z końcem grudnia 2014 r.
W III kwartale 2015 r. Pion Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej kontynuował wyróżniony „Innowatorem Wprost 2015” Program Rozwoju Eksportu, którego beneficjentami są firmy zainteresowane międzynarodową ekspansją. Wspierając ekspansję zagraniczną polskich firm, w ramach usługi International Desk, Bank zorganizował szereg spotkań dla firm poszukujących nowych możliwości inwestycyjnych i kontaktów handlowych na rynkach, na których jest obecna Grupa Santander.
 
Global Corporate Banking & Markets
W III kwartale 2015 została zawarta największa transakcja kredytowa w historii polskiego rynku bankowego z największym, jak do tej pory, udziałem Bank Zachodniego WBK w tego typu transakcji. Bank pełnił w transakcji dodatkowo rolę Globalnego Koordynatora.
W minionym kwartale bank wspierał finansowo polską gospodarkę, uczestnicząc m.in. w dwóch znaczących finansowaniach dla sektora elektroenergetycznego oraz w finansowaniu akwizycyjnym dla spółki z sektora rolno-spożywczego, a także w obsłudze bankowej znaczącego kontraktu zagranicznego polskiej spółki dostarczającej maszyny i usługi dla górnictwa.
Istotnym sukcesem banku w tym okresie był wybór przez wiodącą międzynarodową grupę z branży spożywczej na swojego jedynego partnera bankowego w Polsce, a także udzielenie znaczącego finansowania konsorcjalnego dla grupy, będącej liderem na polskim rynku w hurtowej dystrybucji konsumpcyjnych produktów szybko zbywalnych (tzw. FMCG).
Pion GBK był również aktywny we wspieraniu małych i średnich przedsiębiorstw, dostarczając kompleksowej obsługi spółce będącej dostawcą m.in. do światowych marek samochodowych. Wsparcie obejmowało dokapitalizowanie spółki, udział przy kształtowaniu strategii oraz pozyskanie inwestora strategicznego.
Z końcem III kwartału zakończyliśmy też z sukcesem kolejny etap wypłaty środków w ramach Inicjatywy JESSICA.
 
Więcej informacji:
 
Monika Nowakowska
Dyrektor Biura Prasowego
Bank Zachodni WBK
tel.: (+48) 22 586 8040
mobile: 510 028 223
monika.nowakowska@bzwbk.pl
rzecznik.prasowy@bzwbk.pl