Informacja prasowa starsza niż 1 rok, może zawierać nieaktualne dane. Najświeższe komunikaty prasowe znajdują się tutaj

Aktualne dane dotyczące Santander Bank Polska można znaleźć także na stronie santander.pl

wróć do listy informacji prasowych

Stabilna para Eurodolar – nowa Lokata Strukturyzowana w BZ WBK

Od 04.11.2015 r. BZ WBK wprowadza do oferty 18-miesięczne Lokaty Strukturyzowane denominowane w EUR i USD, które oferują 100% ochrony kapitału na koniec okresu depozytowego.
Zysk na koniec okresu inwestycyjnego uzależniony jest od kształtowania się kursu EUR/USD. Produkt bazuje na strategii Range Accrual, a oprocentowanie zostanie naliczone klientom w każdym z Dni obserwacji kursu, występujących w kwartalnych odstępach, w których kurs średni EUR wyrażony w USD ogłaszany przez EBC i publikowany na stronie www.ecb.europa.eu po godzinie 15:00 czasu polskiego przyjmuje wartości ze zdefiniowanego przedziału.

Niecodzienna inwestycja w EUR i USD to możliwość uzyskania atrakcyjniejszych zysków w porównaniu do standardowych produktów depozytowych, zwłaszcza w otoczeniu niskich stóp procentowych oraz możliwość dywersyfikacji portfela inwestycyjnego o instrument bazowy rynku walutowego i inwestycji na tym rynku przy pełnej ochronie kapitału.

Parametry lokat:
• Okres subskrypcji: 04.11 – 24.11.2015
• Czas trwania lokaty: 18 miesięcy
• Okres depozytowy: 25.11.2015 – 25.05.2016
• Instrument bazowy: kurs EUR/USD wg EBC
waluta lokaty: EUR lub USD
• Minimalna kwota lokaty: 5 tys. EUR lub 5 tys. USD
• Oprocentowanie:

do 1,5% (1,0% w skali roku) do 2,4% (1,6% w skali roku)
w przypadku, gdy kurs EUR/USD przyjmie wartość z określonego przedziału

• Dni obserwacji kursu: dni, w którym spełniony zostanie Warunek Naliczania Oprocentowania, tj. kurs średni EUR wyrażony w USD ogłaszany przez EBC i publikowany na stronie www.ecb.europa.eu po godzinie 15:00 czasu polskiego znajdzie się w odpowiednim przedziale:

1 24-02-2016 2 24-05-2016 3 24-08-2016
4 24-11-2016 5 24-02-2017 6 24-05-2017

• Likwidacja lokaty w okresie subskrypcyjnym: bezkosztowo
• Likwidacja lokaty strukturyzowanej w trakcie trwania okresu depozytowego: opłata uzależniona od liczby dni pozostających do dnia zakończenia okresu depozytowego i stanowi odpowiednio:

w okresie od dnia 25.11.2015 r. do dnia 23.02.2016 r. - 1,50% w okresie od dnia 25.11.2015 r. do dnia 23.02.2016 r. - 2,40%
w okresie od dnia 24.02.2016 r. do dnia 24.05.2016 r. - 1,25% w okresie od dnia 24.02.2016 r. do dnia 24.05.2016 r. - 2,00%
w okresie od dnia 25.05.2016 r. do dnia 24.08.2016 r. - 1,00% w okresie od dnia 25.05.2016 r. do dnia 24.08.2016 r. - 1,60%
w okresie od dnia 25.08.2016 r. do dnia 23.11.2016 r. - 0,75% w okresie od dnia 25.08.2016 r. do dnia 23.11.2016 r. - 1,20%
w okresie od dnia 24.11.2016 r. do dnia 22.02.2017 r. - 0,50% w okresie od dnia 24.11.2016 r. do dnia 22.02.2017 r. - 0,80%
w okresie od dnia 23.02.2017 r. do dnia 25.05.2017 r. - 0,25% w okresie od dnia 23.02.2017 r. do dnia 25.05.2017 r. - 0,40%

Departament Public Relations
ul. Grzybowska 5a, 00-132 Warszawa
tel. (+48) 22 586 80 02
e-mail:biuro.prasowe@bzwbk.pl