Informacja prasowa starsza niż 1 rok, może zawierać nieaktualne dane. Najświeższe komunikaty prasowe znajdują się tutaj

Aktualne dane dotyczące Santander Bank Polska można znaleźć także na stronie santander.pl

wróć do listy informacji prasowych

BZ WBK umożliwia konsultacje w zakresie produktów dla handlu zagranicznego

Każdy eksporter i importer współpracujący z Bankiem Zachodnim WBK, oprócz konkretnych produktów finansowania handlu, w razie potrzeby może teraz skorzystać z dodatkowych konsultacji w tym obszarze. Specjalny zespół w strukturach Banku udzieli wskazówek co do konstrukcji wybranych rozwiązań, tak, aby w jak najlepszy sposób zabezpieczały one interes firmy i były zgodne ze wszystkimi standardami obrotu międzynarodowego.
Konsultacje produktowe dla firm zajmujących się handlem zagranicznym są uzupełnieniem nowoczesnego modułu trade finance działającego w ramach platformy bankowości elektronicznej iBiznes24. Moduł ten umożliwia zarządzanie transakcjami z kontrahentami zagranicznymi oraz operacjami zabezpieczającymi obrót, jak również m.in. negocjowanie draftów dokumentów czy generowanie raportów. – iBiznes24 jest jedną z najlepszych na rynku platform bankowości elektronicznej, doskonale dopasowaną do potrzeb firm zajmujących się handlem międzynarodowym. Moduł trade finance pozwala kompleksowo obsługiwać produkty dla handlu zagranicznego, dodatkowo platforma daje bezpośredni dostęp do portalu SantanderTrade.com oraz modułu eFX służącego do wymiany walut. W tym roku do iBiznes24 wdrożyliśmy duży pakiet udoskonaleń i pracujemy nad kolejnymi. Równolegle zapewniamy pełne wsparcie klientom wtedy, gdy potrzebują pogłębionych informacji merytorycznych z zakresu produktów – podkreśla Andrzej Fürstenberg, dyrektor departamentu rozwoju produktów i wsparcia operacyjnego Pionu Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej BZ WBK.

Konsultacje produktowe dla eksporterów i importerów są prowadzone poprzez specjalną infolinię a wsparcia udziela zespół ekspertów, którzy mogą doradzić lub zasugerować jakie zapisy powinny znaleźć się np. w umowach gwarancji czy akredytyw. – Rozwiązania dla handlu zagranicznego są skomplikowane pod względem prawnym i jest wiele punktów czy zakresów, gdzie nietrudno o błąd i niedopatrzenie, które mogą słono kosztować firmę. Przykładowo, kontrahent może próbować wprowadzić do akredytywy niekorzystne zapisy, np. zbyt rozbudowane opisy przedmiotu dostaw lub niespójne czy zbyt krótkie terminy prezentacji dokumentów. Jesteśmy po to, żeby widząc warunki kontraktu handlowego, doradzić lub zasugerować najlepsze warunki produktu zabezpieczającego – mówi Piotr Dylak, dyrektor ds. finansowania handlu w Pionie Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej Banku Zachodniego WBK.

Jak podkreślają eksperci Banku Zachodniego WBK, polskie firmy, które decydują się na ekspansję zagraniczną coraz częściej wybierają nie Unię Europejską czy szerzej pojmowaną Europę, ale dalekie, czasem wręcz egzotyczne kierunki. A im bardziej odległy kraj, tym większe ryzyko, szczególnie przy pierwszych kontraktach. To właśnie powoduje, że coraz więcej firm, szuka rozwiązań zabezpieczających obrót czy eliminujących ryzyko kursowe. – Gwarancje, akredytywy, faktoring międzynarodowy czy narzędzia minimalizowania ryzyka kursowego, takie jak forwardy czy opcje, są znane dużym firmom bardzo dobrze, ale trzeba pamiętać, że biznes z dalekimi krajami, choćby Ameryką Południową, Afryką czy Bliskim lub Dalekim Wschodem wymaga często innych lub dodatkowych zapisów umów niż w przypadku Europy Zachodniej – dodaje Piotr Dylak.
 

Departament Public Relations
ul. Grzybowska 5a, 00-132 Warszawa
tel. (+48) 22 586 80 02
e-mail:biuro.prasowe@bzwbk.pl