Informacja prasowa starsza niż 1 rok, może zawierać nieaktualne dane. Najświeższe komunikaty prasowe znajdują się tutaj

Aktualne dane dotyczące Santander Bank Polska można znaleźć także na stronie santander.pl

wróć do listy informacji prasowych

Banco Santander oraz belgijski KBC Bank podpisały porozumienie w sprawie rozpoczęcia prac nad połączeniem Banku Zachodniego WBK i Kredyt Banku w Pols

Banco Santander oraz belgijski KBC Bank podpisały porozumienie w sprawie rozpoczęcia prac nad połączeniem Banku Zachodniego WBK i Kredyt Banku w Polsce. Bank Zachodni WBK oraz Kredyt Bank również podpisały porozumienie w kwestii połączenia.

W wyniku tej znaczącej dla polskiego sektora bankowego fuzji powstanie trzecia co do wielkości – pod względem aktywów, portfela kredytowego i depozytów – instytucja finansowa w Polsce.

Nowy podmiot będzie dysponował siecią liczącą ponad 900 placówek i obsługiwał 3,5 mln klientów na terenie całego kraju. Zwiększy się również istotnie sieć bankomatów. Instytucja powstała z połączenia Banku Zachodniego WBK i Kredyt Banku, będzie miała znaczący udział w sektorze bankowości detalicznej.

Synergia biznesów obu łączących się podmiotów ma na celu wzmocnienie ich pozycji także w innych kluczowych segmentach bankowości. Poszerzy się zakres oraz atrakcyjność produktów i usług kierowana do sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Zwiększą się możliwości oraz potencjał bankowości biznesowej oraz korporacyjnej. Niedawno utworzony w Banku Zachodnim WBK Pion Global Banking & Markets jest dedykowany polskim korporacjom oraz międzynarodowym inwestorom, którzy funkcjonują na polskim rynku. Podmiot powstały z połączenia obu banków, otworzy przed GBM nowe perspektywy wzrostu.

Kwalifikacje i doświadczenie kadry menedżerskiej oraz pracowników połączonych instytucji zapewnią klientom najwyższy poziom obsługi.

Ostateczny kształt transakcji ma zostać zatwierdzony przez Zarządy łączących się banków oraz zaakceptowany przez odpowiednie instytucje nadzoru.

- Dzięki tej transakcji, Banco Santander znacząco wzmocni swoją obecność w Polsce, jednej z najbardziej dynamicznie rozwijających się gospodarek w Europie, osiągając masę krytyczną, jakiej poszukujemy na naszych kluczowych rynkach. Transakcja dowodzi elastyczności oraz innych atutów modelu Banco Santander, polegającego na działalności w ramach samodzielnych spółek zależnych. Od samego początku generować będziemy wartość dla akcjonariuszy Banco Santander oraz akcjonariuszy połączonego banku, a także stworzymy silniejszą instytucję dla klientów i pracowników w Polsce – mówi Emilio Botin, Przewodniczący Banco Santander.

- Bardzo cieszę się z możliwości stworzenia trzeciej siły polskiej bankowości. Mocna kapitalizacja, właściwa dywersyfikacja biznesów oraz duży potencjał wzrostu powodują, że nowy bank będzie znaczącym rynkowym graczem. Nowy podmiot przyczyni się do rozwoju polskiego sektora finansowego – komentuje Gerry Byrne, Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK.

- Synergia biznesowa między Bankiem Zachodnim WBK a Kredyt Bankiem pozwoli zbudować jedną z największych grup kapitałowych w Polsce, mającą silne wsparcie ze strony głównego udziałowca, Banco Santander. Jestem przekonany, że połączenie naszych banków stworzy również nową jakość w polskiej bankowości – mówi Mateusz Morawiecki, Prezes Zarządu Banku Zachodniego WBK. - W czasach wciąż dokuczliwego kryzysu światowej gospodarki bezpieczeństwo rynków finansowych wymaga budowania silnych oraz mających duży potencjał wzrostu podmiotów kapitałowych. Taka właśnie instytucja – o mocnych fundamentach i konsekwentnej strategii rozwoju – powstanie w wyniku planowanej fuzji – mówi Prezes Mateusz Morawiecki. - Polska potrzebuje dynamicznego rozwoju usług bankowych dla klientów indywidualnych oraz małych i średnich firm. To będzie kluczowa część naszej strategii – dodaje Prezes Banku Zachodniego WBK.