Informacja prasowa starsza niż 1 rok, może zawierać nieaktualne dane. Najświeższe komunikaty prasowe znajdują się tutaj

Aktualne dane dotyczące Santander Bank Polska można znaleźć także na stronie santander.pl

wróć do listy informacji prasowych

Bank Zachodni WBK laureatem konkursu „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców”.

Bank Zachodni WBK zdobył statuetkę i tytuł Bankowego Lidera Jakości 2016 w XVII edycji konkursu „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców”. Nagroda stanowi potwierdzenie skutecznej realizacji przez Bank Zachodni WBK strategii rozwoju dla firm z sektora MŚP.

Ta nagroda to potwierdzenie, że kierunek i prowadzenie „Firmowych Ewolucji” – jako naszej strategii rozwoju relacji i współpracy z klientami MŚP jest słuszny. Chciałbym bardzo podziękować wszystkim doradcom biznesowym, firmowym i wszystkim pozostałym jednostkom zaangażowanym w obsługę klientów MŚP za wysoki profesjonalizm, który został nagrodzony przez zewnętrznych audytorów– powiedział Wojciech Dembiński, dyrektor programu strategicznego Santander Advance w Banku Zachodnim WBK

Kapituła konkursu wyróżniła Bank Zachodni WBK za wybitnie aktywną działalność na rzecz małych i średnich firm. Bank doceniono również za szeroką ofertę i wysoką jakość obsługi klientów sektora MŚP.

Nagroda „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców” jest potwierdzeniem trafności przyjętej przez Bank Zachodni WBK strategii dla małych i średnich firm. We wszystkich obszarach swojej działalności Bank Zachodni WBK dba o to, by dla swoich klientów być więcej niż wyłącznie partnerem biznesowym. To założenie znajduje swoje odzwierciedlenie w filozofii podejścia do klienta „przyjazny, rzetelny, dla Ciebie”, która przyświeca działalności Banku, a która stanowi podstawę wprowadzonej wiosną nowej strategii dla MSP.

Nagroda „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców” została przyznana już po raz 17. Celem konkursu jest wyróżnienie instytucji, które konsekwentnie działają na rzecz wyznaczania najwyższych standardów jakości obsługi przedsiębiorców. Nagrodę otrzymują te instytucje, które wykazały się wysokim poziomem zrozumienia specyfiki sektora MSP, osiągają bardzo dobre wyniki w obsłudze finansowej małych i średnich przedsiębiorstw, a także czynią wysiłki by wzbogacić swoją ofertę o innowacyjne produkty i usługi finansowe.