Informacja prasowa starsza niż 1 rok, może zawierać nieaktualne dane. Najświeższe komunikaty prasowe znajdują się tutaj

Aktualne dane dotyczące Santander Bank Polska można znaleźć także na stronie santander.pl

wróć do listy informacji prasowych

Mały biznes to wielki sukces – trwa konkurs dla mikro i małych firm

Jeśli prowadzisz mikro lub małą firmę prawdopodobnie masz na swoim koncie kilka mniejszych bądź większych osiągnięć, o których nie myślisz w kategoriach sukcesu, mimo że powinieneś. Bądź dumny ze swojej przedsiębiorczości i weź udział w konkursie „Wielki Mały Sukces” Dziennika Gazety Prawnej, Związku Pracodawców i Przedsiębiorców oraz Banku Zachodniego WBK. Zgłoszenia są przyjmowane do 11 maja.

W konkursie może wziąć udział każda firma o wielkości rocznych obrotów do 30 mln zł, która zechce pochwalić się swoim Wielkim Małym Sukcesem. Takim Wielkim Małym Sukcesem mogą być rzeczy najprostsze: dobre rozpoznanie rynku, stworzenie kilku miejsc pracy, celna odpowiedź na potrzeby lokalnej społeczności czy podjęcie ryzyka, które się opłaciło.

Postrzeganie sukcesu w biznesie tylko przez pryzmat krociowych zysków, tysięcy klientów oraz rozpoznawalnego logo to błąd. Siłą polskiej gospodarki są małe i średnie firmy, które według danych GUS stanowią 99,8% wszystkich polskich przedsiębiorstw, odpowiadają za wytwarzanie 48,7% polskiego PKB i zatrudniają 2/3 ogółu osób pracujących w gospodarce. Bezdyskusyjnie królują firmy mikro: to aż 96% liczby wszystkich polskich MŚP. Dlatego to właśnie osiągnięcia najmniejszych przedsiębiorców są tak znaczące. "Chcemy docenić mikro i małych przedsiębiorców oraz ich sukcesy, którymi są np. wyjątkowy koncept, wierni klienci, stopniowy, lecz konsekwentny rozwój czy po prostu doprowadzona do perfekcji organizacja biznesu i trafny sposób jego finansowania" – mówi Artur Sikora, dyrektor Obszaru Komunikacji Korporacyjnej i Marketingu w Banku Zachodnim WBK.

Aby wziąć udział w konkursie należy skorzystać z formularza umieszczonego na stronie konkursowej http://serwisy.gazetaprawna.pl/wielki-maly-sukces, a potem opisać dotychczasową działalność firmy, przedstawić Wielki Mały Sukces oraz plan dalszego rozwoju firmy. Można dołączyć dokumentację graficzną, zdjęcia, wizualizacje strony internetowej itp. Jury będzie też zwracać uwagę na usprawnienia i innowacje, które przyczyniły się do rozwoju biznesu.

Spośród nominowanych, jury konkursu, w którym zasiadają przedstawiciele Dziennika Gazety Prawnej, Związku Pracodawców i Przedsiębiorców i Banku Zachodniego WBK, wybierze trzech Laureatów.

Organizatorzy przewidzieli następujące nagrody:

  • Laureat 1 miejsca: 10 000 zł, roczna prenumerata e-Dziennika Gazety Prawnej.
  • Laureat 2 miejsca: 5 000 zł, roczna prenumerata e-Dziennika Gazety Prawnej.
  • Laureat 3 miejsca: 3 000 zł, roczna prenumerata e-Dziennika Gazety Prawnej.

Wyniki konkursu Wielki Mały Sukces zostaną ogłoszone podczas uroczystej Gali ZPP, 23 maja 2012 r.

Szczegóły oraz regulamin konkursu: http://serwisy.gazetaprawna.pl/wielki-maly-sukces