Informacja prasowa starsza niż 1 rok, może zawierać nieaktualne dane. Najświeższe komunikaty prasowe znajdują się tutaj

Aktualne dane dotyczące Santander Bank Polska można znaleźć także na stronie santander.pl

wróć do listy informacji prasowych

Bank Zachodni WBK po raz piąty w Respect Index

Bank Zachodni WBK piąty raz został zakwalifikowany do projektu RESPECT Index, który co roku wyłania firmy zarządzane w sposób odpowiedzialny i zrównoważony.

W RESPECT Index znajdują się spółki notowane na GPW, które w swojej działalności uwzględniają  czynniki ekologiczne, społeczne i pracownicze, kierują się zasadami ładu korporacyjnego, dbają o relacje z interesariuszami i inwestorami. Do tegorocznej, jubileuszowej, 10 edycji zakwalifikowało się 25 spółek, w tym 5 banków, pojawiły się również 4 debiuty.

Ponowna obecność w RESPECT Index, to dla Banku Zachodniego WBK zewnętrzne potwierdzenie, że obrana strategia zarządzania i prowadzenia biznesu w oparciu o ideę zrównoważonego rozwoju jest skuteczna. Skala oczekiwań wobec biznesu, a szczególnie największych firm rośnie z roku na rok. Dotyczą one kwestii niematerialnych takich jak: przejrzystość, zarządzanie ryzykiem, kultura organizacji, dodatkowo ważna jest efektywność zużycia zasobów oraz społeczna licencja na działanie.

Dlatego w Banku Zachodnim WBK zaufanie klientów buduje się w oparciu o dialog i odpowiedzialną sprzedaż. Bank tworzy kulturę organizacyjną w zgodzie z wartościami „Przyjazny, Rzetelny, dla Ciebie”, która nakierowana jest na współpracę, etykę, poszanowanie różnorodności i troskę o środowisko naturalne. Wspiera pracowników, w tym bankowych wolontariuszy. Ubiegły rok był kolejnym, w którym sukcesywnie realizowano w banku cele z obszaru CSR. Wprowadzono 7 nowych polityk społeczno-środowiskowych, opublikowano trzeci Raport Społecznej Odpowiedzialności, który otrzymał aż dwie nagrody: dziennikarzy i internautów, w konkursie Raporty Społeczne. Natomiast Program „Obsługa bez barier" został srebrnym finalistą w kategorii projekty społeczno-organizacyjne w konkursie Polish Project Excellence Award 2016.

Projekt RESPECT Index jest skierowany do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Składa się z trzech etapów, pierwszy z nich ma na celu wskazanie grupy spółek o najwyższej płynności, czyli tych, które znajdują się w portfelach indeksów: WIG20, mWIG40, sWIG80. Drugi obejmuje ocenę praktyk spółek w zakresie ładu korporacyjnego, ładu informacyjnego i relacji z inwestorami. Ostatni etap  to audyt przeprowadzony przez niezależną firmę doradczą.

RESPECT Index daje inwestorom gwarancję inwestycji w spółki o najwyższych standardach zarządzania. Główny udziałowiec Banku Zachodniego WBK, Banco Santander, od 16 lat zajmuje miejsce w rankingu światowym Dow Jones Sustainability Index (DJSI World), który ocenia zrównoważone postępowanie pod względem ekonomicznym, społecznym i środowiskowym.