Informacja prasowa starsza niż 1 rok, może zawierać nieaktualne dane. Najświeższe komunikaty prasowe znajdują się tutaj

Aktualne dane dotyczące Santander Bank Polska można znaleźć także na stronie santander.pl

wróć do listy informacji prasowych

Miesięcznik „Euromoney” przyznał Bankowi Zachodniemu WBK tytuł Najlepszego Banku w Polsce

Bank Zachodni WBK został uznany za Najlepszy Bank w Polsce przez prestiżowy brytyjski Euromoney Magazine.

W uzasadnieniu decyzji podkreślono osiągane przez Bank bardzo dobre wyniki finansowe, jego rosnącą pozycję na polskim rynku oraz efektywność.

Tytuł Najlepszego Banku na świecie w 2012 roku Euromoney przyznał inwestorowi strategicznemu Banku Zachodniego WBK - Banco Santander.

Podczas uroczystej gali, zorganizowanej przez prestiżowy miesięcznik „Euromoney” 5 lipca br. w Londynie, Bank Zachodni WBK został uznany najlepszym bankiem w Polsce (Best Bank in Poland w ramach Euromoney Awards for Excellence 2012). Magazyn docenił rosnącą pozycję banku w polskim sektorze finansowym oraz jego efektywność. – Ta nagroda jest potwierdzeniem silnej pozycji Banku Zachodniego WBK. Dowodzi ona skuteczności naszej filozofii polegającej na maksymalizacji wzrostu przy jednoczesnym zachowaniu solidnych fundamentów naszego biznesu – powiedział Prezes Zarządu Banku Zachodniego WBK Mateusz Morawiecki. - W tym trudnym dla banków okresie pokazaliśmy, jak można rosnąć, rozwijać biznes i mieć dobre perspektywy na przyszłość – dodał Morawiecki.

W uzasadnieniu przyznania nagrody dla Banku Zachodniego WBK magazyn „Euromoney” stwierdził, że bank miał silną pozycję już przed jego przymusową sprzedażą przez Allied Irish Banks na rzecz Banco Santander w marcu ubiegłego roku, a obecnie bank w pełni wykorzystuje fakt związania się z silnym hiszpańskim bankiem detalicznym, dzięki czemu udało mu się poprawić efektywność kosztową oraz zarządzanie ryzykiem.

Nagroda dla Banku Zachodniego WBK to jeden z wielu sukcesów Grupy Santander podczas gali finałowej w Londynie. Nagrody dla najlepszych banków w swoich krajach Santander otrzymał także w Wielkiej Brytanii, Portugalii, Meksyku i Argentynie. Cała grupa finansowa została uznana za najlepszy Bank na świecie otrzymując tytuł Best Global Bank 2012.

W ogłoszeniu tegorocznych wyników konkursu podkreślono zdolność Santandera do generowania regularnych zysków nawet w trudnym otoczeniu gospodarczym oraz dobrą strukturę jego bilansu. Magazyn przypisuje wymienione osiągnięcia międzynarodowej dywersyfikacji i wskaźnikowi efektywności banku funkcjonującego jako „najlepszy gracz na międzynarodowym rynku bankowym”.

Jesteśmy najbardziej zdywersyfikowanym międzynarodowym bankiem i chcemy być najlepszym bankiem dla naszych klientów na dziesięciu kluczowych rynkach. Santander będzie nadal opierać siłę swojego bilansu na kapitale i płynności, które stanowić będą nasz priorytet w nadchodzących latach. – komentuje Emilio Botín, Przewodniczący Banco Santander. Dodaje także, że żadnemu innemu bankowi nie udało się osiągnąć wiodącej pozycji w 10 podstawowych lokalizacjach funkcjonujących zarówno jako wschodzące, jak i dojrzałe rynki. - To wyrównuje nasze strumienie przychodów i dywersyfikuje ryzyko. Jeżeli nawet w jednym z krajów odnotowujemy słabsze wyniki, Grupa jako całość pozostaje silna.

„Euromoney”, magazyn wydawany od 1969 r., jest uznanym pismem opiniotwórczym dostarczającym informacje biznesowo-finansowe. Z liczbą 145 000 czytelników, „Euromoney” czytany jest przez najwyższą kadrę kierowniczą, regulatorów i urzędników w ponad 170 krajach. Pismo posiada największą liczbę prenumeratorów w Europie. Przyznawane corocznie przez „Euromoney” nagrody Awards for Excellence stanowią benchmark w branży bankowej. Laureaci nagród wybierani są przez redaktorów „Euromoney”, których ocena oparta jest na obiektywnych wskaźnikach, tj. rentowności, wzroście i efektywności a także wskaźnikach subiektywnych.