Informacja prasowa starsza niż 1 rok, może zawierać nieaktualne dane. Najświeższe komunikaty prasowe znajdują się tutaj

Aktualne dane dotyczące Santander Bank Polska można znaleźć także na stronie santander.pl

wróć do listy informacji prasowych

Nagroda Best Bank in Poland dla Banku Zachodniego WBK

W jednym z dwóch najważniejszych na świecie konkursów branży finansowej, Euromoney Awards for Excellence, nagrodę „Best Bank in Poland” trzeci raz z rzędu otrzymał Bank Zachodni WBK. W uzasadnieniu werdyktu wskazano na skuteczność Banku w osiąganiu doskonałych wyników finansowych przy równoległej, efektywnej realizacji strategicznego projektu transformacji cyfrowej. Bank Zachodni WBK otrzymał też nagrodę „Best Bank in Poland for SME” dla najlepszego w Polsce banku dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Przyznając tytuł „Best Bank in Poland 2016” Bankowi Zachodniemu WBK kapituła konkursu Euromoney Awards for Excellence zwróciła uwagę na zeszłoroczny wzrost jego aktywów do poziomu ponad 150 mld PLN (+7,4% r/r) oraz udaną ekspansję w segmencie klienta detalicznego, której dowodzą m.in. zwiększenie wartości udzielonych kredytów hipotecznych o 30% r/r i wzrost o 22.9% r/r środków zgromadzonych na rachunkach bieżących i oszczędnościowych klientów. Podobnie jak w poprzednich edycjach konkursu, wyraźnie podkreślono ponadprzeciętną efektywność biznesu Banku Zachodniego WBK, który w 2016 r. bardzo pozytywnie wyróżnił się na rynku pod względem wskaźnika ROE, który wzrósł do wartości 14% oraz pod względem wskaźnika C/I, który spadł do 46% (o 2,4 p.p.)

Eksperci, którzy przyznają Euromoney Awards for Excellence, docenili fakt osiągnięcia przez Bank Zachodni WBK doskonałych wyników finansowe, sprzedażowe i efektywnościowe zachowując jednocześnie jako priorytetowe obszary innowacji i adaptacji nowoczesnych technologii dla korzyści i zadowolenia klientów. – Bank Zachodni WBK bardzo intensywnie się zmienia. Nowoczesne technologie i zaawansowane rozwiązania cyfrowe to potężne inwestycje. Nagroda Euromoney potwierdza, że prowadzimy je w bardzo przemyślany sposób, ukierunkowany na zwiększanie satysfakcji klientów. Jesteśmy w ścisłej czołówce podmiotów aspirujących do miana najnowocześniejszej instytucji finansowej w Polsce, a dalsze rozwijanie nowoczesnych i przyjaznych technologii będzie budować lojalność klientów – mówi Michał Gajewski, Prezes Zarządu Banku Zachodniego WBK. W uzasadnieniu nagrody dostrzeżono pełne wyzwań otoczenie, w którym Bank Zachodni WBK działa obecnie jako największy bank w Polsce bez bezpośredniego lub pośredniego udziału Skarbu Państwa. Oprócz procesów repolonizacyjnych, uwzględniono także utrzymujące się od dawna, historycznie niskie stopy procentowe ograniczające zyski w sektorze oraz wpływ ochłodzenia w inwestycjach przedsiębiorstw w minionym roku.

Do Banku Zachodniego WBK trafiła też nagroda „Best Bank in Poland for SME”. – Małe i średnie przedsiębiorstwa otrzymują unikalne wsparcie w całej Grupie Santander i nie inaczej jest w Banku Zachodnim WBK. Wiemy jak dużo sektor MŚP wnosi do gospodarki i jak mocno napędza jej wzrost. Dlatego od lat jest dla nas naturalne, że musimy wspierać rozwój firm: finansowaniem, partnerskim podejściem, wiedzą i inspiracją. Cały czas pracujemy nad tym, żeby przedsiębiorcy otrzymywali od nas i produkty, które odpowiadają na ich potrzeby, i partnerskie relacje. – powiedział Artur Chodacki, Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK zarządzający Pionem Bankowości Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Tradycyjnie w tegorocznej edycji Euromoney Awards for Excellence nagrody zdobyła cała Grupa Santander. Już drugi raz z rzędu otrzymała wyjątkowe wyróżnienie jako najlepszy na świecie dostawca usług bankowych dla sektora MŚP oraz najlepszy bank w Ameryce Łacińskiej. W ramach Grupy tytułem „Best Bank”, oprócz Banku Zachodniego WBK, wyróżnione Chile, Brazylia, Portugalia i Puerto Rico. Grupa Santander wygrała też rywalizację o tytuł Best Investment Bank na lokalnych rynkach w Chile i  w Meksyku.

Euromoney Awards for Excellence to jeden z najważniejszych konkursów w sektorze finansowym, wyznaczający benchmarki dla branży bankowej. Nagrody przyznaje opiniotwórczy magazyn biznesowo-finansowy czytany od ponad 50 lat przez najwyższą kadrę kierowniczą, regulatorów i urzędników w ponad 170 krajach. W tym roku przyjęto 1500 zgłoszeń do 20 nagród w kategorii globalnej, ponad 50 nagród w kategorii lokalnej oraz kategorii „Best Bank” dla 100 krajów. Ocen aplikacji dokonywano analizując wskaźniki obiektywne, tj. rentowność, wzrost i efektywność, ale także elementy subiektywne. Nagrody trafiają do banków, które rozwijają się najszybciej, są liderami w konkretnych obszarach swojej działalności oraz wyróżniają się innowacyjnością i stabilnością.