Informacja prasowa starsza niż 1 rok, może zawierać nieaktualne dane. Najświeższe komunikaty prasowe znajdują się tutaj

Aktualne dane dotyczące Santander Bank Polska można znaleźć także na stronie santander.pl

wróć do listy informacji prasowych

Nowe wnioski „Rodzina 500 plus” w BZWBK24 internet od 1 sierpnia

Rusza kolejny okres świadczeniowy w programie „Rodzina 500 plus”, który wymaga złożenia nowych wniosków, zarówno od rodzin korzystających już z dofinansowania, jak i tych, przystępujących dopiero do programu. Od 1 sierpnia nowe wnioski można składać w bankowości internetowej BZWBK24 internet.

Główne zasady programu „Rodzina 500 plus” pozostają bez zmian. W dalszym ciągu będzie to nieopodatkowane świadczenie w wysokości 500 zł, wypłacane do 18. roku życia dziecka. Nie zmieni się również kryterium dochodowe obowiązujące jedynie na pierwsze dziecko (800 lub 1200 złotych w przypadku dziecka niepełnosprawnego).

- Bank Zachodni WBK daje możliwość sprawnego i wygodnego zarządzania finansami osobistymi, ale to nie wszystko. Rola, jaką dla siebie widzimy jest większa: ułatwiać klientom załatwianie codziennych, mniej lub bardziej skomplikowanych, spraw. Możliwość składania wniosków urzędowych przez bankowość elektroniczną wydaje się podstawową potrzebą. Mam też poczucie, że cały sektor bankowy ma ogromny wkład w promowanie rozwiązań cyfrowych i rozwijanie społeczeństwa, które rozumie i chętnie korzysta z nowoczesnych technologii - mówi Michał Gajewski, Prezes Zarządu Banku Zachodniego WBK.

Oprócz bankowości elektronicznej Banku Zachodniego WBK, wnioski o dofinansowanie w programie można składać drogą online również przez: ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia, PUE ZUS – Platformę Usług Elektronicznych ZUS oraz Profil Zaufany. Wnioski można też składać tradycyjnie, w formie papierowej bezpośrednio w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

Co więcej, już niebawem w ofercie Banku Zachodniego WBK zostanie uruchomiona możliwość zakładania Profilu Zaufanego ePUAP. W związku z tym, przez bankowość elektroniczną Banku Zachodniego WBK, klienci będą mogli skorzystać również z wprowadzonych w tym roku ułatwień w zakresie ubiegania się o inne świadczenia rodzinne, wychowawcze, czy świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Będą one polegały na ujednoliceniu terminów składania wniosków.

Wnioski i terminy

Bank przypomina, że tylko poprzez złożenie prawidłowo wypełnionych wniosków o świadczenie rodzinne do 31 sierpnia br., dotychczasowi uczestnicy programu będą mieli gwarancję, że przyznanie i wypłata świadczenia za październik nastąpi do 31 października br., czyli zostanie zachowana ciągłość dla korzystających już z tego świadczenia.

W przypadku świadczeń wychowawczych w ramach rządowego Programu „Rodzina 500 plus”, prawo do tej formy wsparcia jest ustalane na rok – od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku (jedynie pierwszy, trwający jeszcze okres był dłuższy).

Złożenie wniosku we wrześniu br. spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata za październik i listopad br. nastąpi nie później niż do 30 listopada br. W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w październiku, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia br.

Na stronie Banku Zachodniego WBK https://www.bzwbk.pl/bankowosc-elektroniczna/bzwbk24-internet/500plus/500plus.html znaleźć można więcej informacji o programie „Rodzina 500 plus”, instrukcje jak złożyć wniosek o świadczenie, oraz zbiór odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania.

Jak deklaruje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zmiany w programie „Rodzina 500 plus” mają na celu przeciwdziałanie niepożądanym zjawiskom, takim jak m.in. dopasowywanie przez rodziców dochodu do kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko, deklarowanie niezgodnie ze stanem faktycznym samotnego wychowywania dziecka oraz pobieranie świadczenia wychowawczego przez osoby niezamieszkujące w Polsce.

Szczegóły dotyczące ustawy i zasad programu „Rodzina 500 plus” dostępne są na stronach internetowych: www.rodzina500plus.gov.pl oraz www.obywatel.gov.pl. Szczegóły oferty Banku Zachodniego WBK dostępne są na bzwbk.pl. Stan na 1.08.2017